เวลาอะตอมระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นาฬิกาอะตอมซีเซียมที่ถูกใช้เพื่อสอบเทียบเวลาอะตอมระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 1984 ถึงปี 1993 ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เวลาอะตอมระหว่างประเทศ (ฝรั่งเศส: temps atomique international, อักษรย่อ: TAI, อังกฤษ: International Atomic Time) คือเวลาบนนาฬิกาอะตอมที่ถูกกำหนด จัดการ และใช้งานในระดับนานาชาติในปัจจุบัน

ในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI) ได้นิยามว่า "วินาที คือระยะเวลา 9192631770 เท่าของคาบการแผ่รังสี ที่สอดคล้องกับ การเปลี่ยนสถานะระหว่างระดับไฮเปอร์ไฟน์สองระดับของ สถานะพื้นของอะตอมซีเซียม-133[1]

ภาพรวม[แก้]

เวลาอะตอมระหว่างประเทศ (TAI) คือค่าเฉลี่ยของเวลาที่รักษาไว้โดยนาฬิกาอะตอมประมาณ 300 เรือน ซึ่งรวมถึงนาฬิกาอะตอมซีเซียม จำนวนมากที่ตั้งอยู่ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ดำเนินการและบริหารจัดการโดยสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (BIPM)

นิยามเวลาของ TAI นั้นได้รับการสอบเทียบโดยการเปรียบเทียบนาฬิกาอะตอมที่เข้าร่วมเป็นระยะของ เพื่อรักษาความเที่ยงตรงสูงสุด การสอบเทียบนี้ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำระดับนาโนวินาที สัญญาณเวลาของคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากดาวเทียม GPS ถูกใช้อย่างกว้างขวางในฐานะแหล่งเวลาแบบเวลาจริงที่สนับสนุนโดย TAI

จุดเริ่มต้นของ TAI คือ 00:00:00 น. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 (UT2) = 00:00:00 น. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2519 พบว่า TAI เร็วกว่าค่า SI วินาทีที่กำหนดไว้ จึงได้รับการแก้ไขในปี พ.ศ. 2520 เมื่อคิดย้อนไปจึงไม่ได้สอดคล้องกับเวลาเริ่มต้นนั้นแล้ว[2][3]

อ้างอิง[แก้]

  1. [1] เก็บถาวร 2023-04-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 「国際文書第 8 版 (2006) 国際単位系 (SI) 日本語版」 2.1.1.3 時間の単位(秒) (独)産業技術総合研究所 計量標準総合センター訳・監修、p.23
  2. 飯島重孝 1977.
  3. IAU 1976.