เซลล์รับกลิ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เซลล์รับกลิ่น (olfactory cell) จัดเป็นตัวรับกลิ่น (olfactory receptor) ที่แทรกอยู่ภายในเยื่อบุด้านบนของโพรงจมูก บริเวณปลายเซลล์จะมีเส้นขนเล็กๆ (olfactory cilia) ทำหน้าที่ดักจับโมเลกุลของกลิ่นจากสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาภายในรูจมูก โดยการรับกลิ่นของมนุษย์จะไม่พัฒนาเทียบเท่ากับสัตว์บางชนิดเช่นสุนัข ซึ่งมีระบบประสาทในการรับกลิ่นที่ดีเยี่ยม

การทำงานของเซลล์รับกลิ่น[แก้]

เมื่อมีการจับกันระหว่างอณูของกลิ่นกับกลายเส้นขนบนเซลล์รับกลิ่น ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์รับกลิ่น และส่งผลให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทไปยังเซลล์ที่มีชื่อว่าไมทรัล (mitral cell) ซึ่งอยู่ภายในกระเปาะ olfactory bulb

ดูเพิ่มเติมได้ที่ เส้นประสาทรับกลิ่น