หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
ทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์.jpg

พระนาม หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
พระนามเต็ม หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459
สิ้นชีพิตักษัย 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (94 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดา หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
พระสวามี หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์
พระบุตร หม่อมราชวงศ์กทลี สุนทรสิงคาล
หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา ปันยารชุน
หม่อมราชวงศ์ตราจักร จักรพันธุ์
หม่อมเจ้าหญิงทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ และธิดา คือ หม่อมราชวงศ์กทลีและหม่อมราชวงศ์สดศรี

หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ) มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์ เป็นพระธิดาพระองค์ที่ 11 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

พระเชษฐาและพระเชษฐภคินี[แก้]

หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์ มีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินี ร่วมพระมารดา 10 พระองค์ คือ

 1. หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ (โสณกุล)
 2. หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
 3. หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์ (กฤดากร)
 4. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์
 5. หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาส รพีพัฒน์ (กิติยากร)
 6. หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์
 7. หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
 8. หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์
 9. หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
 10. หม่อมเจ้าหญิงดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์ (อาภากร)
 11. หม่อมเจ้าหญิงทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์

และพระขนิษฐาต่างพระมารดา คือ

 1. หม่อมเจ้าหญิงคันธรสรังษี รพีพัฒน์ (แสงมณี) (ประสูติแต่ หม่อมแดง) สมรสกับ นายอุทัย แสงมณี
 2. หม่อมเจ้าหญิงรำไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์ (สนิทวงศ์) (ประสูติแต่ หม่อมราชวงศ์สอางค์ ปราโมช) สมรสกับ หม่อมหลวงซ้ง สนิทวงศ์

เสกสมรส[แก้]

หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รับการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนเซนต์แมรี่ ทรงเสกสมรสกับ หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ เมื่อมีพระชันษาได้ 17 ปี มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ประทับอยู่ในยุโรป ทรงเป็นอาสาสมัครพยาบาลอาสาชาด เพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ และทรงติดตามหม่อมเจ้าคัสตาวัสไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาทูต ในประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์

สิ้นชีพิตักษัย[แก้]

หม่อมเจ้าหญิงทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ ทรงสิ้นชีพิตักษัยด้วยโรคเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สิริพระชันษา 94 ปี ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาเจ้าจอม วัดธาตุทอง และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ ทรงรับพระศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา 7 วัน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ ด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 • นิกร ทัสสโร. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549. 520 หน้า. ISBN 974-9909-30-5