หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์.jpg
สวามีหม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์
พระบุตรหม่อมราชวงศ์กทลี สุนทรสิงคาล
หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
หม่อมราชวงศ์ตราจักร จักรพันธุ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดาหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
ประสูติ21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459
สิ้นชีพตักษัย5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (94 ปี)
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลดกับสวามีและธิดา

หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ (ราชสกุลเดิม รพีพัฒน์; 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ทรงศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนเซนต์แมรี่ ต่อมาเมื่อมีชันษา 17 ปี ได้เสกสมรสกับหม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ (พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์) มีโอรส-ธิดา 3 คน คือ

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลดประทับอยู่ในยุโรป เป็นอาสาสมัครพยาบาลอาสากาชาด เพื่อทรงช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ และทรงติดตามหม่อมเจ้าคัสตาวัส สวามี ไปทรงปฏิบัติกรณียกิจในฐานะภริยาทูต ในประเทศเดนมาร์ก ประเทศสวีเดน และประเทศฟินแลนด์

หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ สิ้นชีพิตักษัยด้วยพระโรคโลหิตออกใต้เยื่อหุ้มมัตถลุงค์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สิริชันษา 94 ปี นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายของราชสกุลรพีพัฒน์และจักรพันธุ์ การนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาเจ้าจอม วัดธาตุทอง และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา 7 วัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 106 ตอนที่ 73 ฉบับพิเศษ, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532, หน้า 5
  • พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
  • นิกร ทัสสโร. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549. 520 หน้า. ISBN 974-9909-30-5