หมวดหมู่:Wikipedia articles incorporating a citation from the Encyclopedia Americana with a Wikisource reference

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยบทความที่รวมการอ้างอิงถึง สารานุกรมอเมริกานา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

บทความวิกิพีเดียที่สรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนี้ควรเพิ่มแม่แบบ {{Cite Americana}} ลงในบทความ

บทความวิกิพีเดียที่รวมข้อความจากแหล่งที่มานี้ควรเพิ่มแม่แบบ {{Americana}} ไปยังบทความ

หน้าในหมวดหมู่ "Wikipedia articles incorporating a citation from the Encyclopedia Americana with a Wikisource reference"

มีบทความ 26 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 26 หน้า รายการที่ปรากฏด้านล่างอาจไม่รวมการแก้ไขล่าสุด