หมวดหมู่:Wikipedia articles incorporating a citation from the Encyclopedia Americana with a Wikisource reference

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยบทความที่รวมการอ้างอิงถึง สารานุกรมอเมริกานา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

บทความวิกิพีเดียที่สรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนี้ควรเพิ่มแม่แบบ {{Cite Americana}} ลงในบทความ

บทความวิกิพีเดียที่รวมข้อความจากแหล่งที่มานี้ควรเพิ่มแม่แบบ {{Americana}} ไปยังบทความ