ข้ามไปเนื้อหา

สัตว์หิมพานต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สัตว์หิมพานต์ คือสัตว์ในจินตนาการที่กวี หรือจิตรกร พรรณนาถึง อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาส ดังที่ปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิพระร่วง และรามเกียรติ์ โดยมีลักษณะของสัตว์หลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียว จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ สัตว์ทวิบาท (มีสองขา) สัตว์จตุบาท (มีสี่ขา) และจำพวกปลา [1][2]

จำแนกตามชนิดสัตว์[แก้]

นก
อสูรปักษา
อสุรวายุพักตร์
นกการเวก
ครุฑ
กินรี
เทพปักษี
นกทัณฑิมา
หงส์
หงส์จีน
คชปักษา
มยุระคนธรรพ์
มยุระเวนไตย
สินธุปักษี
สีหสุบรรณ
สุบรรณเหรา
มังกรสกุณี
นาคปักษี
นาคปักษิณ
นกหัสดี
นกอินทรี
นกสัมพาที
กินนร
สกุณเหรา
นกเทศ
พยัคฆ์เวนไตย
นกสดายุ
เสือปีก
อรหัน
-
-
-
สิงห์ สิงห์ผสม
บัณฑุราชสีห์
กาฬสีหะ
ไกรสรราชสีห์
ติณสีหะ
-
-
-
-
เกสรสิงหะ
เหมราช
คชสีห์
ไกรสรจำแลง
ไกรสรคาวี
เทพนรสีห์
ฑิชากรจตุบท
โต
ไกรสรนาคา
ไกรสรปักษา
โลโต
พยัคฆ์ไกรสร
สางแปรง
สิงหคาวี
สิงหคักคา
สิงหพานร
สกุณไกรสร
สิงห์
สิงโตจีน
สีหรามังกร
โตเทพสิงฆนัต
ทักทอ
นรสิงห์
-
ม้า ปลา ช้าง กิเลน กวาง
ดุรงค์ไกรสร
ดุรงค์ปักษิณ
เหมราอัสดร
ม้า
ม้าปีก
งายไส
สินธพกุญชร
สินธพนที
สินธพ
โตเทพอัสดร
อัสดรเหรา
อัสดรวิหก
-
-
-
-
-
เหมวาริน
ไกรสรวาริน
กุญชรวารี
มัจฉนาคา
มัจฉวาฬ
นางเงือก
ปลาควาย
ปลาเสือ
ศฤงคมัสยา
พระเศวตกุญชร
เอราวัณ
กรินทปักษา
วารีกุญชร
กุญชรวารี
ช้างเผือก
ช้างตระกูลอิศวรพงศ์
ช้างตระกูลพรหมพงศ์
ช้างตระกูลวิษณุพงศ์
ช้างตระกูลอัคนีพงศ์
กิเลนจีน
กิเลนไทย
กิเลนปีก
-
-
-
-
-
มารีศ
พานรมฤค
อัปสรสีหะ
-
-
-
-
-
มนุษย์ จระเข้ ลิง วัวควาย แรด หมู นาค
คนธรรพ์
มักกะลีผล
กุมภีนิมิตร
เหรา
กบิลปักษา
มัจฉานุ
มังกรวิหค
ทรพา ทรพี
แรด
ระมาด
หมูป่า สุกรนที นาคทั้ง 4 ตระกูล เหรา มกร

อ้างอิง[แก้]