สมชาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมชาย เป็นชื่อบุคคลเพศชายที่นิยมใช้กันมากชื่อหนึ่งในประเทศไทย อาจจะหมายถึงบุคคลต่อไปนี้ (มิได้เรียงลำดับตามความสำคัญ)

การเมืองและหน่วยงานราชการ

λารบริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

อาจารย์และวิทยากร
อื่นๆ