สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 เป็นสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันมาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ลงนามโดยวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 86/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งสภากรุงเทพมหานครชุดนี้มีสมาชิกทั้งสิ้น 30 คน โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานเปิดประชุมสภาในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร ส่วนรองประธานสภา ได้แก่ พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ และกิตติ บุศยพลากร

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครแทนชุดเดิมที่ครบวาระผลปรากฏว่าร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครต่อเป็นสมัยที่ 2 ขณะที่นายกิตติ บุศยพลากรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาคนที่ 1 และนายนิรันดร์ ประดิษฐกุลเป็นรองประธานสภาคนที่ 2

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 และ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า นาย นิรันดร์ ประดิษฐกุล[1],นาย กิตติ บุศยพลากร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 และพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศชื่อประธานสภากรุงเทพมหานคร เล่ม ๑๓๗, ตอนที่ ๑๑๓, ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศชื่อรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เล่ม ๑๓๗, ตอนที่ ๑๑๓, ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]