ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ/บทความคุณภาพที่ควรปรับปรุงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความคุณภาพที่ควรปรับปรุงใหม่

การเสนอบทความคุณภาพที่ควรปรับปรุงใหม่ เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อตัดสินว่าบทความที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อบทความคุณภาพ ยังคงเหมาะสมกับสถานภาพบทความคุณภาพตามเกณฑ์บทความคุณภาพ และลดระดับบทความหากไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินซ้ำในระดับชุมชนจะแสดงรายการอภิปรายในหน้านี้และสรุปผลตามความเห็นพ้อง ผลลัพธ์ของการประเมินซ้ำควรขึ้นอยู่กับว่าบทความที่กำลังประเมินอยู่นั้นผ่านเกณฑ์บทความคุณภาพหรือไม่ ปัญหาหลายประการ (เช่น การมียูอาร์แอลเสีย รูปแบบการยกแหล่งที่มาที่ไม่ใช่แบบเดียวกันทั้งบทความ หรือไม่เข้ากับเกณฑ์การเขียน) มิใช่เกณฑ์บทความคุณภาพ และไม่ใช่เหตุสำหรับการลดระดับด้วย

ให้พิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเริ่มกระบวนการ ยกเว้นแต่บทความมีปัญหากว้างขวาง

 1. แก้ไขปัญหาง่าย ๆ ด้วยตนเอง ต้องไม่ใช่ปัญหาที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการแก้ไข
 2. ให้ติดป้ายระบุปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้ด้วยสารแม่แบบ หากจะช่วยให้ผู้อื่นค้นพบปัญหาได้
 3. ให้แจ้งความผู้ร่วมแก้ไขหลังของบทความและโครงการวิกิที่เกี่ยวข้อง พึงทราบว่าเป้าหมายของขั้นตอนนี้มีเพื่อแก้ไขปัญหาบทความ ไม่ใช่ลดระดับ
บทความคุณภาพ

หน้าที่เกี่ยวข้อง
การประเมินซ้ำ

เกณฑ์การเปิดการประเมินซ้ำ

 • ผู้ริเริ่มการประเมินต้องเป็นผู้ใช้ล็อกอิน (หากเป็นผู้ใช้ไม่ล็อกอินจะต้องขอให้ผู้ใช้ล็อกอินดำเนินการให้)
 • ผู้ริเริ่มการประเมินซ้ำสามารถลดระดับเองได้หากไม่ผ่านเกณฑ์บทความคุณภาพ

ขั้นตอน

 1. วาง {{subst:GAR}} ไว้บนสุดของหน้าพูดคุยบทความโดยไม่อยู่ในแม่แบบอื่น บันทึกหน้า
 2. กดลิงก์ตัวเส้นหนาในแม่แบบเพื่อสร้างหน้าประเมินซ้ำ จะมีการสร้างหน้าเป็นหน้าย่อยของหน้านี้
 3. ให้ระบุการประเมินของหน้าโดยระบุสาเหตุที่นำมาสู่การประเมินซ้ำบทความ โดยเทียบกับเกณฑ์บทความคุณภาพ
 4. ให้ Transclude การประเมินในหน้าพูดคุยของบทความดังนี้ แก้ไขหน้าพูดคุยของบทความแล้วตั้งส่วนใหม่ชื่อ เสนอบทความคุณภาพที่ควรปรับปรุงใหม่ ให้วางใน {{WP:บทความคุณภาพ/เสนอบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่/ArticleName/n}}}} ให้แทน ArticleName ด้วยชื่อบทความ และ n ด้วยเลขหน้าย่อยของหน้าประเมินซ้ำที่คุณสร้าง จะเป็นการแสดงผลการอภิปราย
 5. ให้แจ้งความผู้ที่ร่วมเขียน โครงการวิกิที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอและผู้ทบทวน สามารถใช้แม่แบบ {{GARMessage}} สำหรับแจ้งความโดยพิมพ์โค้ด {{subst:GARMessage|ArticleName|GARpage=n}} ~~~~ ให้แทน ArticleName ด้วยชื่อบทความ และ n ด้วยเลขหน้าย่อยของหน้าประเมินซ้ำที่คุณสร้าง
 6. ระหว่างการอภิปราย ควรมีการตัดสินความเห็นพ้องว่าบทความมีการพัฒนาเพียงพอผ่านเกณฑ์บทความคุณภาพแล้วหรือยัง
 7. ในการปิดการอภิปราย ให้แก้ไขหน้าประเมินซ้ำแล้วหา {{GAR/current}} ให้เปลี่ยนโค้ดดังกล่าวด้วย {{subst:GAR/result|result=outcome}} ~~~~ เปลี่ยน outcome ให้เป็นผลลัพธ์ของการอภิปราย แล้วอธิบายว่าความเห็นพ้องและการกระทำที่ตัดสินจากความเห็น
  • หากบทความผ่านเกณฑ์ ให้ลบแม่แบบ {{GAR/link}} จากหน้าพูดคุยของบทความ แล้วปรับแม่แบบ {{Article history}}
  • หากบทความไม่ผ่นาเกณฑ์ คุณสามารถลดระดับได้ โดยลบบทความจากรายชื่อที่บทความคุณภาพ ลบแม่แบบ {{บทความคุณภาพ}} จากหน้าบทความ ลบแม่แบบ {{GAR/link}} จากหน้าพูดคุยของบทความ ปรับแม่แบบ {{Article history}} ในหน้าพูดคุยของบทความ แล้วปรับการจัดระดับบทความในหน้าพูดคุย

เสนอบทความที่ควรปรับปรุง

[แก้]

เสนอถอดถอนบทความจากความเป็นบทความคุณภาพ

[แก้]

เหตุผล: มีแต่ลิงก์แดงครับ บทความก็สั้นไป และมีบางส่วนขาดแหล่งอ้างอิง--บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (cn:Dr.Man) (พูดคุย) 14:54, 12 พฤศจิกายน 2560 (ICT)

 1. ไม่เห็นด้วย เหตุผลฟังไม่ขึ้น--Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 14:59, 12 พฤศจิกายน 2560 (ICT)

หมายเหตุ:มีป้ายเตือนและบทความไม่เป็นระเบียบ และว่างการแก้ไขปรับปรุงมานาน--1.46.169.11 18:40, 11 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

คิดว่าเรื่อง "ล้าสมัย" สามารถแปลจากภาษาอังกฤษมาได้ ส่วนเรื่อง "พิสูจน์อักษร" ก็คงไม่เหลือบ่ากว่าแรง สรุปว่าทั้งสองเรื่องสามารถลองแก้ไขเองก่อนได้ --Horus (พูดคุย) 20:08, 11 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

เหตุผล:

 1. แหล่งอ้างอิงมีแต่แหล่งอ้างอิงปฐมภูมิ (ราชกิจจานุเบกษา เอกสารของโรงเรียน) ขัดต่อ GACR ข้อ 1 (ก) "อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"
 2. เนื้อหายังน้อยและไม่ครอบคลุม (ลองดู วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/วชิราวุธวิทยาลัย หรือ ผลการค้นหากูเกิล จะพบว่าบางลิงก์พูดถึงการดูนกในโรงเรียนด้วย) ขัดต่อ GACR ข้อ 3 (ก) --Horus (พูดคุย) 17:59, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)[ตอบกลับ]

เหตุผล:

 1. อ้างอิงมีน้อยมาก
  1. อ้างอิงจากเว็บไซต์เด็กดี (อ้างอิงที่ 5)
  2. ครึ่งหนึ่งเป็นการอ้างอิงป้ายรถเมล์ที่ผ่านโรงเรียนจากเว็บไซต์ ขสมก (อ้างอิงที่ 7-11)
  3. อ้างอิงจากปฐมภูมิ เว็บไซต์ของโรงเรียน
  4. อ้างอิงเนื้อหาทั้งหมดในบทความไม่ครบถ้วน ขัดข้อ 2 (ก)

--EZBELLA (คุย) 16:51, 20 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)[ตอบกลับ]

ผู้ใดมีความสนใจสามารถร่วมอภิปราย และออกความเห็นได้ที่ หน้าประเมินซ้ำ