วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ผู้ใช้ Teamswu*

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

ตั้งแต่เดือนกันยายน มีการสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ขึ้นต้นด้วย teamswu เป็นจำนวนมาก

โดยสำหรับผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหว มักจะสร้างหน้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน โดยเบื้องต้น สันนิษฐานว่าอาจเป็นนักเรียนที่จะต้องสร้างบทความเพื่อทำการบ้าน?

คำถาม: ควรจะดำเนินการอย่างไรดีครับ? --Nullzero (คุย) 15:08, 25 พฤศจิกายน 2562 (+07)

@Geonuch และ B20180: ผมไม่แน่ใจว่า CheckUser จะสามารถดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของผู้ใช้กลุ่มนี้ได้มากน้อยเพียงใดตามนโยบายนะครับ แต่อยากให้รบกวนช่วยพิจารณาและยืนยันกลุ่มผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหวว่าพอจะสามารถระบุช่วงได้หรือไม่ครับ สำหรับประเด็นต้นเรื่อง ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ ควรสอบถามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ (แจ้งให้เข้ามาอภิปรายในหน้านี้ก็ได้) และหากได้ความว่าเป็นบทความเพื่อทำการบ้านจริง ขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อไปยังอาจารย์ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ --G(x) (คุย) 15:19, 25 พฤศจิกายน 2562 (+07)
เข้าใจว่าตามนโยบาย WP:CHECK หากมีหลาย user ที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงกันก็สามารถตรวจสอบได้ครับ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการทำการบ้านส่งอาจารย์ ก็น่ามีการสืบหาอาจารย์เพื่อชี้แจงว่าวิกิพีเดียไม่ใช่ที่ส่งการบ้าน เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงหลายปีก่อน --B20180 (คุย) 16:07, 25 พฤศจิกายน 2562 (+07)
ผมแจ้งทางกลุ่มผู้ใช้ตามรายชื่อในหน้าอภิปรายนี้ให้ร่วมการอภิปรายแล้วครับ (ดู พิเศษ:เรื่องที่เขียน/GeonuchBot) ถ้าเป็นการทำการบ้านจริงอาจแค่อธิบายให้กลุ่มผู้ใช้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งการบ้านไปซึ่งยังไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ CU เพราะไม่ได้มีเจตนาในการใช้หลายบัญชีในทางที่ผิดครับ --Geonuch (คุย) 17:42, 25 พฤศจิกายน 2562 (+07)

ข้อสังเกตและผลการตรวจสอบผู้ใช้[แก้]

 1. จากที่ผมและคุณ G(x) ได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้ในหลายครั้ง พบว่ากลุ่มผู้ใช้ไม่มีการตอบสนองต่อการสนทนาในหน้าคุยไม่ว่าจะเป็นการอธิบายหรือการเชิญมาอภิปรายที่สภากาแฟนี้ ในช่วงแรกผมเข้าใจว่ากลุ่มผู้ใช้อาจใช้หน้าคุยไม่เป็น แต่ต่อมาเห็นว่าผู้ใช้คนหนึ่งสามารถไปถามสาเหตุการลบหน้าที่หน้าคุยของคุณ Sry85 ได้ ที่เข้าใจว่าใช้หน้าคุยไม่เป็นกันทุกคนเป็นอันตกไป
 2. กลุ่มผู้ใช้ยังคงสร้างบัญชีและบทความคุณภาพต่ำต่อเนื่องรวมถึงมีผู้ใช้บางส่วนย้ายไปเขียนตำราที่วิกิตำรา (ตัวอย่าง1, ตัวอย่าง2) แม้จะมีการตักเตือนไปบ้างแล้วก็ตาม
 3. เพราะขาดการตอบกลับจากผู้ใช้และยังคงมีการแก้ไขต่อเนื่อง อีกทั้งในทางพฤติกรรมแม้จะมีการตั้งชื่อผู้ใช้ในแบบเดียวกัน แต่หลายคนก็เขียนบทความที่มีความสนใจและรูปแบบแตกต่างกัน มีทั้งที่ลอกจากเว็บไซต์อื่นมาหรือน่าจะนำมาเรียบเรียงใหม่ (แต่ยังคงมีรูปแบบไม่เป็นสารานุกรม) เช่น Teamswu343 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เขียนเกี่ยวกับอาหาร, Teamswu336 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เขียนเกี่ยวกับดารา เป็นต้น จึงต้องอาศัยการตรวจสอบผู้ใช้ในทางเทคนิคเพิ่มเติม
 4. การตรวจสอบพบว่า  ไม่เกี่ยวข้อง มีความแตกต่างทั้งเลขที่อยู่ไอพี อุปกรณ์ที่ใช้ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ แต่พบว่ากลุ่มผู้ใช้บางส่วนมีการใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รายละเอียดนี้ไม่ขัดต่อนโยบายการไม่เปิดเผยข้อมูลไอพีของ CU เพราะแสดงที่ตั้งภูมิศาสตร์แบบกว้าง (เช่น ประเทศ เครือข่ายที่ใช้) และจากชื่อผู้ใช้ก็บอกได้ว่ามาจากไหนกัน) ดังนั้นที่บอกว่าะเป็นการทำการบ้านเป็นไปได้ 90%
 5. การดำเนินการ
  1. พยายามติดต่อผู้ใช้หรือฝากเรื่องให้ไปยังผู้สั่งงาน (เช่น อาจารย์ หัวหน้ากลุ่ม) ให้เข้าใจว่าวิกิพีเดียไม่ใช่ที่ส่งการบ้านหรือติดต่อทีมของ Wikimedia Thailand ให้ช่วยเหลือด้านการฝึกใช้วิกิพีเดีย (ผมไม่แน่ใจส่วนนี้ รายละเอียดต้องลองถามคุณ Athikhun.suw (พูดคุย) หรือ Taweetham (พูดคุย)) ที่ผ่านมาผมเคยชี้แจงเรื่องนี้กับผู้ใช้ไปคนหนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
  2. ประสานงานไปทาง มศว ในช่องทางอื่นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น (อาจไม่มีใครรับหน้าที่นี้)
  3. เข้าใจว่าใกล้ปิดเทอมแล้ว ถ้าผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ขาประจำพอรับมือได้ก็ทนอีกระยะหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าเทอมหน้าจะมาอีกไหม
  4. บล็อกบัญชีถ้ายังคงมีการแก้ไขที่เป็นปัญหาต่อเนื่อง (ไม่ค่อยแนะนำ นิสิตอาจมาโวยวายเพราะมีผลต่อเกรด...)
  --Geonuch (คุย) 10:31, 30 พฤศจิกายน 2562 (+07)
 6. สังเกตเพิ่มเติมว่าการตรวจจับโดยใช้ TeamSWU น่าจะไม่เพียงพอ เพราะพบว่ามีผู้ใช้ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งชื่อตาม Pattern ดังกล่าว เช่น SWU344 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หรือ Lalindaswu775 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (รายหลังนี้มีเนื้อหาบางส่วนที่คาดว่าน่าจะแปลมาจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ อาจไม่ได้แปลครบถ้วนหรือถูกต้องนัก แต่พอพิจารณาได้ว่าเข้าใจการใช้งานมากกว่าผู้ใช้รายอื่นในกลุ่มนี้) จึงอาจต้องพิจารณาลักษณะเฉพาะที่กลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวมีร่วมกัน เช่น การใช้ SWU ในชื่อผู้ใช้ เป็นต้นครับ
  --G(x) (คุย) 18:15, 9 ธันวาคม 2562 (+07)
 7. จาก พูดคุย:มะนาวโซดา ผู้ใช้น่าจะสิ้นสุดภาระงานแล้ว แต่เห็นว่ายังการเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะทั้งในวิกิพีเดียและวิกิตำรา
 8. ผู้ใช้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพราะ
  1. TeamSWU043 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สร้างหน้า สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมุนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ถูกลบแล้ว)
  2. TeamLCI038 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ความหมายของ LCI
  --Geonuch (คุย) 14:05, 15 ธันวาคม 2562 (+07)

ข้อเสนอแนะ[แก้]

 1. ควรสร้างตัวกรองเพื่อดักจับบทความที่ปรากฏ "Teamswu" ในชื่อด้วยครับ --Horus (พูดคุย) 17:31, 11 ธันวาคม 2562 (+07)
 2. เราอาจมีมาตรการเพื่อรับมือและการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น
  1. Wikipedia:Student assignments
  2. Wikipedia:Education noticeboard
  3. Wikipedia:Training (dashboard)
  ทิ้งไว้เป็นไอเดียครับ --Geonuch (คุย) 14:17, 15 ธันวาคม 2562 (+07)
 3. ผมคิดว่า การมอบการบ้านมาให้เขียนหน้าวิกิพีเดียมัน "สิ้นเปลือง ไร้สาระ ประโยชน์น้อย" คงต้องให้ความเข้าใจกับคนที่มอบหมายงานให้ว่าวิกิพีเดีย เป็นสารานุกรมที่ต้องการคุณภาพของบทความมากกว่าจำนวณบทความ หรืออย่างไรเราสังเกตว่า การสั่งงานให้มาสร้าหน้าแบบนี้ คงคล้ายกับการสร้าเว็บบล็อก เช่นตัวอย่างนี้ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต[1] แต่ที่มาทำในวิกิพีเดียคงเป็นเพราะมันมีหน้าผู้ใช้ที่สามารถติดตามการตรวจได้ง่าย ArThVrMaytichai (คุย) 21:05, 15 ธันวาคม 2562 (+07)
  Pictogram voting comment.svg ความเห็น Assume good faith ครับ ผู้ใช้อาจเห็นประโยชน์จากวิกิพีเดียแต่ยังมาไม่ถูกทาง ถ้าเราสามารถประสานงานหรืออธิบายให้เข้าใจส่วนนี้ได้ก่อน จากผู้ใช้ที่เคยส่งการบ้านก็อาจเป็นผู้ใช้มากประสบการณ์ได้ในอนาคตครับ --Geonuch (คุย) 11:52, 16 ธันวาคม 2562 (+07)