วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/19 พฤษภาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

19 พฤษภาคม: วันอาภากรในไทย; วันเยาวชนและกีฬาในตุรกี

เครื่องรัฐอิสริยาภรณ์เลชียงดอนเนอร์ชั้นจตุรถาภรณ์
เครื่องรัฐอิสริยาภรณ์เลชียงดอนเนอร์ชั้นจตุรถาภรณ์

ดูเพิ่ม: 18 พฤษภาคม19 พฤษภาคม20 พฤษภาคม