วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม

วันนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 20:34 น.

บทความในกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทความ วันนี้ในอดีต อันเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่คัดเลือกมาจากรายชื่อบทความวันนี้ในอดีต วันสำคัญและวันหยุดเทศกาลในปฏิทินของศาสนาต่าง ๆ จัดสร้างขึ้นสำหรับช่วยในการจัดการและปรับปรุงเนื้อหาในหัวข้อ "วันนี้ในอดีต" บนหน้าหลักของวิกิพีเดีย เราขอให้คุณกล้าแก้ไขบทความเหล่านี้ แต่ "กรุณา" ปฏิบัติตามแนวทางที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง

เนื้อหาปัจจุบัน:

1 กุมภาพันธ์:

ดูเพิ่ม: 31 มกราคม1 กุมภาพันธ์2 กุมภาพันธ์


ดู - พูดคุย - หน้าประวัติ - การเปลี่ยนแปลงที่โยงมา - แก้ไข - รีเฟรช


เกณฑ์การจัดการเนื้อหา

การจัดการเนื้อหาในส่วนนี้มีข้อที่ต้องพิจารณาดังนี้

 1. เหตุการณ์ที่บรรจุลงในวันหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน 6 เหตุการณ์ วันเกิดหรือวันถึงแก่กรรมของบุคคลสำคัญให้พิจารณาใส่เฉพาะในกรณีที่เป็นปีครบรอบศตวรรษ
 2. ต้องเป็นเหตุการณ์เด่นในประวัติศาสตร์
 3. เหตุการณ์และวันสำคัญ ต้องแสดงอยู่ในหน้าบทความของวันนั้น ๆ ด้วย
 4. วันสำคัญที่ไม่ตรงกันทุกปี อาทิ วันสำคัญทางศาสนา ต้องได้รับการปรับปรุงให้ตรงกับปฏิทินของปีปัจจุบัน
 5. ส่วนที่เน้นเป็นตัวหนา ควรเป็นบทความที่มีเนื้อหาพอสมควร ไม่ใช่โครง
 6. ประเภทของเหตุการณ์ควรหลากหลาย เช่น ไม่เน้นเฉพาะเหตุการณ์ในประเทศหรือต่างประเทศ
 7. ควรพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไม่ให้ซ้ำกันทุกปี

เกณฑ์การจัดการรูปภาพ

 1. ใช้ภาพเดียวในแต่ละครั้ง อาจปรับเปลี่ยนเป็นภาพอื่นได้หลายครั้งในแต่ละวัน
 2. ภาพไม่ควรมีขนาดกว้างกว่า 100 พิกเซล สูงไม่เกิน 150 พิกเซล (กรณีที่ภาพมีความสูงน้อยกว่าความกว้าง อาจกำหนดความกว้างที่ 120 พิกเซล)
 3. หากเป็นภาพบุคคล ถ้าสามารถเลือกได้ควรเลือกภาพที่หันหน้าไปทางซ้ายมือ เพื่อนำไปสู่เนื้อหา
 4. ใช้แต่ภาพสาธารณสมบัติ, GFDL, CC-BY-SA ฯลฯ ไม่ใช้ภาพชอบธรรม (fair use) ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ในหน้าหลักตามนโยบายการใช้ภาพของวิกิพีเดีย

หน้าย่อย


มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม