วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ/เสนอบทความคุณภาพที่ควรปรับปรุงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
บทความคุณภาพ:

เสนอบทความคุณภาพที่ควรปรับปรุงใหม่ หน้านี้ใช้สำหรับเสนอบทความคุณภาพที่เคยได้รับการคัดเลือกแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันสมควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของบทความคุณภาพ เพื่อรักษามาตรฐานของบทความคุณภาพไว้

Theokokay

เสนอถอดถอนบทความจากความเป็นบทความคุณภาพ[แก้]