ข้ามไปเนื้อหา

วัดหอคอย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหอคอย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหอคอย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา ปัจจุบันมี พระอธิการเปรมทอง ญาณสมฺปนฺโน เป็นเจ้าอาวาส

วัดหอคอย แต่เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาพระครูอาคมสิทธาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ในสมัยนั้นทราบว่ามีวัดร้างในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จึงมีความประสงค์จะยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา จึงมอบหมายให้พระเปรมทอง ญาณสมฺปนฺโน สังกัดวัดคลองเจ้า ตำบลศาลาแดง ร่วมมือกับชาวบ้านหอคอยและหมู่บ้านใกล้เคียง บูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะใหม่ทั้งหมด[1] ยกวัดหอคอย (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553[2]

อาคารเสนาสนะที่สร้างแล้ว คือ ศาลาอเนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ 2 หลัง วิหาร โรงครัว หอระฆัง และห้องน้ำ[3]

อ้างอิง

[แก้]
  1. "วัดหอคอย". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดหอคอย". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "การขอยก วัดหอคอย (ร้าง) จังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา". มติมหาเถรสมาคม.