วัดสนามจันทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสนามจันทร์
Map
ชื่อสามัญวัดสนามจันทร์, วัดสนามจั่น
ที่ตั้งตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสนามจันทร์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดสนามจันทร์เริ่มสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2425 เดิมเรียกว่า วัดสนามจั่น ต่อมาเพี้ยนเป็นวัดสนามจันทร์ เป็นเนื้อที่ไม่มีฉนดประมาณ 20 ไร่ ปัจจุบันพังลงเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงกัดเซาะเหลือประมาณ 10 ไร่[1][2] อีกแหล่งข้อมูลระบุว่า วัดสนามจันทร์ สร้างเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมอยู่ทางฝั่งตำบลสนามจันทร์ ต่อมาไม่สะดวกในการติดต่อกันทางเรือเพราะอยู่ทางฝั่งแผ่นดินงอก จึงได้ย้ายมาอยู่ทางฝั่งตำบลบ้านโพธิ์ ฉะนั้นจึงชื่อว่าวัดสนามจันทร์ ตามชื่อตำบลที่ตั้งอยู่ก่อน ซึ่งตำบลนั้นเดิมชื่อว่า ตำบลสนามจั่น เพราะเป็นที่พรานป่าใช้จั่นดักเสือ ช้าง เป็นต้น ในสมัยของเจ้าสามพระยา ต่อมาเพี้ยนเป็นสนามจันทร์

เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เสด็จมาที่วัดสนามจันทร์และทรงแต่งตั้งให้หลวงพ่อคำเป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อคำได้พัฒนาวัดสนามจันทร์จนเจริญรุ่งเรือง สร้างอุโบสถหลังใหม่สวยงาม ในปี พ.ศ.2481 อุโบสถที่หลวงพ่อคำท่านสร้างไว้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ลูกศิษย์และชาวบ้านจึงขออนุญาตหลวงพ่อสร้างเหรียญที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตการสร้างเหรียญรุ่นนี้ หลวงพ่อท่านได้นำแผ่นทองแดงไปถวายหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นได้จารแผ่นทองแดงให้ เพื่อนำไปหลอมรีดเป็นแผ่นทองแดงเพื่อนำมาปั้นเป็นเหรียญต่าง ๆ เช่น หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ หลวงพ่อคง วัดซําป่างาม หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฯลฯ[3]

ในสมัยพระครูโสภิตสุตคุณเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ไปเสี่ยงทาย ไม้คว่ำหงาย ขอต่อหลวงพ่อโสธรที่จะสร้างหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง ถ้าอนุญาตขอให้หงาย 1 คว่ำ 1 เสี่ยงทายครั้งที่ 1 คว่ำ 2 เสี่ยงทายครั้งที่ 2 หงาย 2 เสี่ยงทายครั้งที่ 3 คว่ำ 1 หงาย 1 เป็นอันว่าทรงอนุญาต จึงได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 และสร้างวิหารคลุมเมื่อ พ.ศ. 2535

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดสนามจันทร์". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.
  2. "วัดสนามจันทร์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "พระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์". ข่าวสด.