วัดศรีฐานธรรมิการาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีฐานธรรมิการาม
ที่ตั้งตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีฐานธรรมิการาม ​เป็นวัดพระพุทธศาสนา แบบเถรวาท ชนิดคามวาสี(วัดบ้าน) เป็นวัดราษฎร์ ชั้นสามัญ สังกัดมหานิกาย ในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค10​ หนตะวันออก ตามกฏมหาเถรสมาคม

เริ่มก่อตั้งวัดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2483 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2515[1] ตั้งอยู่เลขที่ 10​0​ หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนบ้านเหล่าหมี และศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเหล่าหมีทั้งหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

วัดมีพระพุทธรูป เนื้อ ไม้พะยอมแกะสลัก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475–2480​ พระพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะไทยผสมศิลปะล้านช้าง ฐานลายกลีบบัว ( สมัยรัตนโกสินทร์) มีการสลักที่ชายผ้าไม้ใต้ฐานบัวว่า "ธัมมะธีโร" 10​ สิงห์ 2480​ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม "หลวงพ่อพระองค์ดำ" หรือพระองค์ดำ เป็นพระคู่บ้านคู่ชุมชน เป็นที่เคารพสักการะ และเลื่อมใสศรัทธาของชุมชน และผู้ที่มาเยือนมักจะมากราบไหว้ขอพร

ศาสนาสถานและอื่น ๆ[แก้]

อุโบสถ ขนาด 3 ห้อง หลังคาทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกา มุงกระเบื้องเกล็ด หน้าบันถือปูนปั้นลาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ข้างล่างเป็นปูน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเหล่าหมี หอพระองค์ดำ สร้างคอนกรีตพื้นกระเบื้อง ลักษณะทรงไทยตรีมุข กุฏิ ( กุฏิเจ้าอาวาส ) 1 หลัง กุฏิพระภิกษุ 1 หลัง อาคารหอตักบาตร มีช้างจำลอง 1 ม้าจำลอง 1 เกวียน 1 หมีจำลอง1 หอระฆังติดกับตัวศาลาการเปรียญ เดิมมีระฆัง ฆ้อง กลองเพล และโปง (ระฆังไม้) ปัจจุบันเหลือระฆังอยู่ แต่ฆ้อง กลองเพลและโปงย้ายมาไว้ใต้กุฏิพระ โรงครัว 1 หลัง

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระบุปผา(อาญาคูบุปผา)
  • พระโชค(ญาคูโซค)
  • พระเบ็ง (ญาคูเบ็ง)
  • พระทอง (หลวงพ่อทอง)
  • หลวงพ่อก้อน
  • พระอาจารย์แกวน
  • พระมหายอด
  • เจ้าอธิการสุเล็ง ธมฺมธีโร พ.ศ. 25...........- พ.ศ. 2522
  • พระครูสิริธรรโมภาส (ผั่น จตฺตสลโล) พ.ศ. 2523 - รูปปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 15 กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2539