ข้ามไปเนื้อหา

วัดพระหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพระหิน
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพระหิน, วัดสันต้นเผิ้ง
ที่ตั้งตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระหิน หรือ วัดสันต้นเผิ้ง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

จากข้อมูลของกรมการศาสนาระบุว่า วัดพระหินตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2460[1] อย่างไรก็ดีในช่วงที่พระเจ้าตาลูน (พ.ศ. 2127–2191) กษัตริย์พม่าเข้าครองเมืองเชียงแสน ตำนานพื้นเมืองเชียงแสนและประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61 ได้กล่าวถึงรายชื่อวัดจำนวน 141 วัด ทั้งภายในและภายนอกเมืองเชียงแสนในรัศมี 500 วา ก็กล่าวถึงวัดพระหินด้วย สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีขึ้นในเมืองเชียงแสนแล้ว[2]

วัดพระหินมีโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน เป็นพระพุทธรูปจำนวน 4 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดศิลา ศิลปะล้านนา ตักกว้าง 123 เซนติเมตร สูง 178 เซนติเมตร พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสำริด ศิลปะล้านนา ตักกว้าง 35 เซนติเมตร สูง 69.5 เซนติเมตร พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสำริด ศิลปะล้านนา มีจารึกที่ฐาน ตักกว้าง 30 เซนติเมตร สูง 56.5 เซนติเมตร และพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสำริด ศิลปะล้านนา มีจารึกที่ฐาน ตักกว้าง 10 เซนติเมตร สูง 19.2 เซนติเมตร[3]

อ้างอิง

[แก้]
  1. "วัดพระหิน". พระสังฆาธิการ.
  2. "พัฒนาการของแผนผังโบราณสถานในเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงแสนน้อย" (PDF). มหาวิยาลัยศิลปากร.
  3. "ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.