ข้ามไปเนื้อหา

วัดป่าภูก้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดป่าภูก้อน
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดป่าภูก้อน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย

เมื่อ พ.ศ. 2527 คุณปิยวรรณและโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี ได้เกิดความเลื่อมใสพระป่าจึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ และได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม เพื่อสร้างวัดในเนื้อที่ 15 ไร่ จากกรมป่าไม้ จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2530 ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ภายหลังเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดตั้งพุทธอุทยานมีเนื้อที่ 1,000 ไร่ และได้รับขนานนามว่า พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน วัดป่าภูก้อนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2532 มีพิธีฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 13–14 มกราคม พ.ศ. 2533[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ ศาลาอุโบสถ 2 ชั้น 1 หลัง ซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์ชั้นบนและเป็นที่ฉันชั้นล่าง มีกุฏิพระ 45 หลัง เรือนครัว 1 หลัง เรือนพักฆราวาส 6 หลังถังเก็บน้ำคอนกรีต 20 ถัง และห้องน้ำจำนวนมาก โดยใช้ระบบประปาภูเขา จากฝายเก็บน้ำดินขนาดเล็กที่เป็นแหล่งต้นน้ำซับและน้ำตกในวัด ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจาประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร[2]

อ้างอิง

[แก้]
  1. "วัดป่าภูก้อน". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  2. "วัดป่าภูก้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ". เอ็มไทย.