วัดนางตรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดนางตรา
ชื่อสามัญวัดนางตรา, วัดพระนางตรา, วัดพระนางสุพัตรา, วัดพนังตรา
ที่ตั้งตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดนางตรา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดนางตรา เดิมชื่อว่า วัดพระนางสุพัตรา โดยตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ได้นำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและได้มาสร้างเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ข่าวการสร้างเจดีย์ได้แพร่ถึงอาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสุมาตรา ซึ่งมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระสุมาตรา ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก มีความปรารถนาจะร่วมสร้างพระเจดีย์จึงได้จัดเรือสำเภา 300 ลำ พร้อม ทรัพย์สมบัติข้าทาสบริวารเดินทางจากเกาะสุมาตราสู่นครศรีธรรมราช แต่เกิดอุบัติเหตุเรือล่มประกอบกับการสร้างพระเจดีย์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระนางจึงได้สร้างวัดขึ้นโดยตั้งชื่อวัดว่า วัดพระนางสุพัตรา แต่ภายหลังเรียกสั้นลงเหลือ "วัดนางตรา"[1]

ส่วนอีกตำนานกล่าวว่าวัดนางตราสร้างโดยพระนางเลือดขาว สำหรับชื่อ "วัดนางตรา" มาจากวัดอยู่ใกล้แม่น้ำท่าสูง พระนางจึงสั่งให้สร้างทำบนกั้นน้ำ หรือพนังกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดพนังตรา หรือ "วัดนางตรา"[2] สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวัดนางตราตั้งวัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560[3]

โบราณสถานเก่าแก่ของวัดได้แก่อุโบสถกว้างประมาณ 5 เมตร สร้างด้วยอิฐหน้าวัว มีคูรอบอุโบสถ มีเจดีย์ประธานลักษณะคล้ายพระบรมธาตุไชยาแต่ยอดหัก อยู่ทางทิศเหนือ แหล่งโบราณสถานนี้มีอายุเก่าแก่สมัยศรีวิชัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12–18 มีการขุดพบพระพิมพ์ทั้งเนื้อดิน ชิน ทอง เงิน และสัมฤทธิ์ ที่เป็นพระเครื่องและพระบูชามากมาย สันนิษฐานว่าพระนางเลือดขาวทรงสร้างไว้[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดนางตรา (วัดพระนางตรา)". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  2. "วัดนางตรา". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดนางตรา". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  4. "ยอดพระเมืองใต้ ชุด 'ไตรภาคี'". สยามรัฐ.