วัชระ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วชิระ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ซ้าย) วัชระแบบปกติ นิยมอย่างกว้างขวางในนิกายมหายานและวัชรยาน (กลาง) กระดิ่งด้ามวัชระ ใช้ในพิธีการของพุทธศาสนานิกายวัชรยาน (ขวา) พระบรมราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดับหน้าบันหอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพ พระบรมราชสัญลักษณ์ทำเป็นรูปวัชระมีคมด้านเดียว ซึงเป็นเทพอาวุธของพระอินทร์ตามคติพราหมณ์-ฮินดู

วัชระ เป็นอาวุธประจำกายของพระอินทร์ วัชระ แปลว่า สายฟ้า และมีอีกความหมายหนึ่งแปลว่า เพชร ด้วยเหตุนี้พระอินทร์จึงเป็นเทพแห่งสายฟ้า

ลักษณะของวัชระเป็นอาวุธทีมีหลายแหลมสองด้าน แต่ละด้านมีเงี่ยงยาวแหลมงองุ้ม 4 แฉก ตรงส่วนกลางใช้สำหรับจับ ในลัทธิวัชรยาน วัชระถูกใช้ประดับติดกับตัวระฆัง เพราะประกอบในงานพิธี