ธรรมบาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศาสนาพุทธในประเทศจีนนับอดีตกาลมา นับถือกันว่า ธรรมบาลยี่สิบสี่พระองค์[1] คือเหล่าพระโพธิสัตว์กลุ่มหนึ่งตั้งจิตปรารถนาให้ปวงสรรพสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีโดยสะดวก จึงพร้อมกันตั้งปณิธานเป็นผู้คุ้มครองอารักขาพระธรรมแห่งพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพุทธบริษัทผู้ดำเนินตามพระรัตนตรัย พระโพธิสัตว์ผู้เป็นธรรมบาลคุ้มครองพระศาสนาเหล่านี้ มีปรากฏพระนามอยู่ในสุวรรณประภาโสตตมราชาสูตร(กิมกวงเม้งจุ้ยเส่งอ้วงเก็ง) ฝ่ายมหายาน พระสูตรนี้ กล่าวถึงเหล่าพระโพธิสัตว์ ท้าวจตุโลกบาลและเหล่าทวยเทพทั้งหลายซึ่งปรากฏชื่อทั้งหมดมี 24 พระองค์ พร้อมกันตั้งปณิธานต่อเบื้องหน้าพระพักตร์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอถึงรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและประกาศตนเป็นธรรมบาลคุ้มครองพระสัทธรรมและเหล่าพุทธบริษัท ให้บำเพ็ญบุญบารมีโดยยิ่งขึ้น พระสูตรนี้จึงเป็นที่มาของพิธีบูชาเทพธรรมบาลโพธิสัตว์ (พิธีก้งจูเทียน)ในปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้]

รายพระนาม 24 เทพธรรมบาล[แก้]

 1. พระลักษมี เทพีแห่งโภคทรัพย์ความอุดมสมบูรณ์
 2. พระสุรัสวดี เทพีแห่งความรู้และศิลปะวิทยา
 3. พระพรหมเทวราช เทพแห่งความเจริญและการสรรค์สร้าง
 4. ท้าวสักกะ พระอินทร์แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 5. ท้าวธตรฐ เจ้าแห่งคนธรรพ์
 6. ท้าววิรุฬหก เจ้าแห่งกุมภัณฑ์
 7. ท้าววิรูปักษ์ เจ้าแห่งนาค
 8. ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าแห่งยักษ์
 9. พระวัชรปาณีคุยหบดี เทพธรรมบาลผู้ปราบมารศาสนา
 10. ท้าวปัญจิกมหาเสนา เสนายักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณ
 11. พระขันทกุมาร เทพการยุทธนาสงคราม
 12. พระนางวสุนธาราโพธิสัตว์ เทพธิดาพื้นปฐพี
 13. พระนางหาริตีเทวี ยักษินีผู้อภิบาลทารก
 14. พระนางอภิรดีเทวี เทพีแห่งความปีคิรื่นรมย์
 15. พระโพธิทรุมพฤกษเทวี เทวีผู้อารักขาต้นพระศรีมหาโพธิ์
 16. พระอาทิตย์ เทพดวงอาทิตย์
 17. พระมรีจิเทวี พระมารดาแห่งดาราฤกษ์
 18. พระมเหศวรมหาเทพ เทพแห่งการทำลายล้างอธรรม
 19. ท้าวไตรตรึงษ์เทพ ท้าวไตรตรึงษ์เทพ เทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 20. เทพนักษัตรเทพแห่งดวงดาวจักรราศรี
 21. พระจันทร์เทวี เทวีแห่งดวงจันทร์
 22. ท้าวกินนรราชา เจ้าแห่งไฟและหมู่กินนรกินนรี
 23. ท้าวสาครนาคราช เจ้าแห่งหมู่นาคราชและมหาสมุทร
 24. พระยมราช เจ้าแห่งนรก

อ้างอิง[แก้]

 1. "ธรรมบาล 24 พระองค์". วัดเล่งเน่ยยี่. 2556. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2558.