รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์อิตาลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างนี้แสดงเครื่องอิสริยาภรณ์อิตาลี ในสมัยราชอาณาจักรอิตาลี, สาธารณรัฐสังคมอิตาลี และ สาธารณรัฐอิตาลี ตามลำดับ

อิสริยาภรณ์[แก้]

ปัจจุบัน[แก้]

A ribbon 1/8 green, 1/8 red, 4/8 green, 1/8 red and 1/8 green.
เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสาธารณรัฐอิตาลี
The Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), สถาปนาอิสริยาภรณ์เมื่อ ค.ศ. 1951,มีสถานะเป็นอิสริยาภรณ์สูงสุดแห่งสาธารณรัฐ. "สำหรับบำเน็จความชอบแก่ชาวต่างประเทศที่ได้กระทำคุณประโยชน์ในสาขา 'วิทยาศาตร์เทคโนโลยี, การศึกษา, อุตสาหกรรม, สังคม หรือ พาณิชย์ ความร่วมมือทางสิทธิมนุษยชน' รวมถึงผู้ที่รับราชการทหาร และ พลเรือน เป็นระยะเวลายาวนาน มีทั้งหมดห้าชั้น.[1] โดยผู้ที่ได้รับอิสริยาภรณ์สูงสุดชั้นมหาสังวาล ได้แก่ ลูชาโน ปาวารอตตี เป็นนักร้องโอเปร่าเสียงเทเนอร์ เมื่อ ค.ศ. 1976,[2] นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ลูกครึ่งตุรกี-ฝรั่งเศส Erol Gelenbe ได้รับอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ เมื่อ ค.ศ. 2005 และ วาทยากร Claudio Abbado, ได้รับอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ เมื่อ ค.ศ. 1984.[3]

Investiture normally takes place on 2 June, the anniversary of the foundation of the Republic (celebrated in Italy as Festa della Repubblica) and on 27 December, the anniversary of the promulgation of the Italian Constitution. The badge bears the inscription Al Merito della Repubblica encircling the national emblem on the obverse and Patriae Unitati and Civium Libertati encircling the head of Italia Turrita on the reverse. The order is bestowed by decree of the President of the Italian Republic, as head of the orders of knighthood, on the recommendation of the President of the Council.[4]

A ribbon 1/3 blue, 1/3 red and 1/3 blue.
เครื่องอิสริยาภรณ์ทหารแห่งอิตาลี
The Ordine Militare d'Italia, จนถึง ค.ศ. 1947 เครื่องอิสริยาภรณ์ทหารแห่งซาวอย (ค.ศ. 1815),[nb 1] อิสริยาภรณ์ดังกล่าวมอบให้แก่ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติราชการสงคราม และ นายทหารชาวต่างประเทศ (รวมถึงหน่วยทหารของกองทัพ) สื่อถึง "ความเข้มแข็งองอาจ และ ความกล้าหาญในการยุทธปฎิบัติการทางทหาร." มีทั้งหมดห้าชั้น. Ordine Militare di Savoia were transferred and retain their existing insignia and seniority.[nb 2] The badge bears the inscription Al Merito Militare—1855; the Savoy cross and letters V.E. substituted with R.I. and 1947, the date of the promulgation of the constitution.

ประธานาธิบดี ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์ โดยมี รัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม. ปัจจุบันมีผู้ได้รับทั้งหมด 14 นาย.[5] The associated Medal of Military Valour, established in 1932, is subdivided into gold, silver and bronze categories.[6]

A ribbon 1/3 green, 1/3 red and 1/3 green.
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานแห่งอิตาลี
The Ordine al Merito del Lavoro สำหรับบำเน็จความชอบแก่ผู้ที่ได้"กระทำคุณประโยชน์" ในสาขา เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม และ พาณิชย์. สถาปนาอิสริยาภรณ์โดยพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1901, ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น Ordine Cavalleresco al Merito Agrario, Industriale e Commerciale โดยพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1898.[nb 3] สำหรับประชาชนอิตาลีในประเทศ และ ที่อยู่ต่างประเทศ. Each year, on 1 June 25 new Knights of Labour are invested. The badge bears the inscription Al Merito del Lavoro—1901.

ประธานาธิบดี ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์. รัฐมนตรีว่ากระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ (รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ และ การลงทุน ในฐานะประธานคณะกรรมการสภาอิสริยาภรณ์). คณะกรรมการสภาอิสริยาภรณ์สถาปนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1923,[nb 4] confers the title of Master of Labour.[7]

A ribbon 1/18 green, 1/18 white 14/18 red, 1/18 white and 1/18 green.
เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งอิตาลี
Ordine della Stella d'Italia สถาปนาอิสริยาภรณ์เมื่อ ค.ศ. 1947 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า the Star of Italian Solidarity, สำหรับบำเน็จความชอบแก่ผู้ที่ได้ผู้ร่วมก่อตั้งสาธารณรัฐ ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2.[nb 5] The badge bears the inscription Solidarietà Italiana encircling a depiction of the Good Samaritan. อิสริยาภรณ์มีทั้งหมดสามชั้น ประกอบด้วย ประธานาธิบดี ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์. รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ (ประธานคณะกรรมการสภาอิสริยาภรณ์). ค.ศ 2011, ได้มีการปฎิรูปโครงสร้างคณะกรรมการอิสริยาภรณ์ขึ้นมาใหม่.[8]
A ribbon 1/18 green, 1/18 white, 1/18 red, 1/18 green, 1/18 white, 1/18 red, 2/18 white, 2/18 blue, 2/18 white, 1/18 green, 1/18 white, 1/18 red,1/18 green, 1/18 white and 1/18 red.
Order of Vittorio Veneto
The Ordine di Vittorio Veneto was instituted with a single rank of Knight in 1968, "to express the gratitude of the nation" to those decorated with the Cross of War who had fought for at least six months in World War I and earlier conflicts.[nb 6] A small annuity was granted in favour of those recipients who did not enjoy an income above their tax allowance. The order was bestowed by decree of the President of the Republic, head of the order, on the recommendation of the Minister of Defence. Lying dormant, it was formally abolished in 2010.[9]

ราชอิสริยาภรณ์[แก้]

A red ribbon bearing a gold cross of four pommels engraved with the Annunciation.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แม่พระรับสาร
Ordine supremo della Santissima Annunziata สถาปนาอิสริยาภรณ์โดย Amadeus VI ท่านเคาทน์แห่งซาวอย เมื่อ ค.ศ. 1362 โดยอิสริยาภรณ์มหาสังวาล เพื่ออุทิศแก่พระแม่มารีย์.[10] Eventually, it became a requirement for a person to have already received the Order of Saints Maurice and Lazarus before being admitted. The highest ranking honour of the Kingdom of Italy and limited to 20 Knights; it continues to be awarded by the Sovereign Head of the order, the head of the House of Savoy, in recognition of "eminent services in high military positions, to those who have distinguished themselves in senior positions in the civil service and to those who, as private citizens, have brought distinction upon Italy as exemplary benefactors of the nation or of mankind or have rendered particularly noteworthy services to the former Royal house."[11]
A green ribbon.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญมอริซและลาซารัส
The Ordine militare e religioso dei Santi Maurizio e Lazzaro สถาปนาอิสริยาภรณ์เมื่อ ค.ศ. 1572 อันเกิดจากการรวมอิสริยาภรณ์ทั้งสอง ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญมอริซ (ค.ศ. 1434) และ เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญลาซารัส แห่งเยรูซาเล็ม (ค.ศ. 1142).[nb 7] Eventually, it became a requirement for a person to have already received the Order of the Crown of Italy in at least the same degree before being admitted. อิสริยาภรณ์สูงสุดชั้นมหาสังวาล สำหรับผู้ที่ได้กระทำคุณประโยชน์ขั้นสูงสุด ปรากฎผลงานเด่นชัดในสาขา "วิทยาศาสตร์, นักกวี, ศิลปิน, อุตสาหกรรม, พาณิชย์, ผู้ที่ผ่านการสอบไล่ และ งานวิจัย, รวมถึงศลปะวิทยาการแขนงต่างๆ อันมีคุณานุประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ สร้างชื่อเสียงแก่ราชอาณาจักร และ พระราชวงศ์ซาวอยอย่างสูงสุด."[12]

The formerly associated Maurician Medal for Military Merit of ten lustrums (fifty years), established in 1839,[nb 8] was one of the few medals not suppressed by the Republic, becoming the Maurician Medal of Merit for ten lustrums military career in 1954.[13]

A ribbon 3/8 red, 2/8 white and 3/8 red.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎแห่งอิตาลี
The Ordine della Corona d'Italia สถาปนาอิสริยาภรณ์โดย พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 1868 ภายหลังการรามชาติอิตาลี.[nb 9] สำหรับบำเน็จความชอบแก่ผู้ที่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญมอริซและลาซารัส แต่มิได้นับถือศาสนาคริสต์. สำหรับฝ่ายทหาร และ พลเรือน โดยพระมหากษัตริย์แห่งอิตาลี (ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์) จนถึง ค.ศ. 1983. โดย เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณซาวอย (ภายหลังมีสถานะเป็นอิสริยาภรณ์พลเรือน) เมื่อ ค.ศ. 1988.[14]
A ribbon 1/3 white, 1/3 dark blue and 1/3 white, bearing a pale blue Greek cross engraved with a monogram on a gold disc.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์พลเรือนแห่งซาวอย
The Ordine Civile di Savoia สถาปนาอิสริยาภรณ์โดยพระเจ้าการ์โล อัลแบร์โต ดยุคแห่งซาวอย เมื่อ ค.ศ. 1831 ไม่นับรวมกับ เครื่องอิสริยาภรณ์ทหารแห่งซาวอย. จำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอิสริยาภรณ์จำนวน 70 คน, สำหรับบำเน็จความชอบแก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือน รวมถึง "ผู้ถวายงานรับใช้ราชสำนัก และ ปรากฎผลงานเด่นชัด สร้างชื่อเสียงแก่ราชอาณาจักร และ พระราชวงศ์ซาวอย" ในศาสตร์แขงต่างๆ.[15]
A ribbon 1/18 green, 1/18 white 14/18 red, 1/18 white and 1/18 green.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาราแห่งอาณานิคมอิตาลี
The Ordine coloniale della Stella d'Italia สถาปนาอิสริยาภรณ์โดย พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 3 เมื่อ ค.ศ 1914 สำหรับบำเน็จความชอบแก่ข้าราชการฝ่ายทหารที่ปฎิบัติการณ์ยุทธในลิเบีย. ถูกยกเลิกเมื่อ ค.ศ. 1943, เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตร ยึดครองแอฟริกาเหนือของอิตาลี.[16]
A ribbon 1/8 purple, 1/8 yellow 4/8 purple, 1/8 yellow and 1/8 purple.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อินทรีแห่งโรมัน
The Fascist Ordine civile e militare dell'Aquila Romana สถาปนาอิสริยาภรณ์เมื่อ ค.ศ. 1942 สำหรับทหาร และ พลเรือน[nb 10] ยกเลิกเมื่อ ค.ศ. 1944;[nb 11] ในสมัยของสาธารณรัฐสังคมอิตาลี โดยเครื่องอิสริยาภรณ์ผู้อุปถัมภ์นักบุญแห่งอิตาลี ประกาศใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึงเมษายน ค.ศ. 1945.

เหรียญอิสริยาภรณ์[แก้]

ปัจจุบัน[แก้]

เหรียญกล้าหาญ[แก้]

Name Ribbon Awarded for Reference
เหรียญทหารกล้าหาญ Valor militare gold medal BAR.svg Exceptional valor in the face of the enemy [17]
กางเขนสงครามทหารกล้าหาญ Croce di guerra al valor militare BAR.svg Valor in time of war [18]
เหรียญกล้าหาญทหารบก Valor dell'esercito gold medal BAR.svg Activities bringing luster and decorum to the Italian Army not in time of war [19]
เหรียญกล้าหาญทหารเรือ Valor di marina medal BAR.svg Acts of courage aimed at saving lives at sea [20]
เหรียญกล้าหาญทหารอากาศ Valor aeronautico medal BAR.svg Acts of courage and philanthropy in the Air Forces [21]
เหรียญกล้าหาญทหารตำรวจ ValoreCC1.png Acts of courage in military operations not in time of war serving the Arma dei Carabinieri [22]
Medal of Valor of the Financial Guard ValoreGdF1.png Acts of courage aimed at saving lives, preventing accidents, or bringing luster and decorum while serving the Guardia di Finanza [23]
เหรียญกล้าหาญพลเรือน Valor civile gold medal BAR.svg Acts of exceptional courage manifesting civic virtue [24]

อ้างอิง[แก้]

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ OMRI
 2. Le Onorificenze: Luciano Pavarotti (in Italian)
 3. Le Onorificenze: Claudio Abbado (in Italian).
 4. "The Italian Honours Procedure" (PDF). Presidency of the Council of Ministers, Department of Protocol. สืบค้นเมื่อ 5 October 2008.
 5. "Ordini Cavallereschi della Republica Italiana" (in Italian). Corpo della Nobiltà Italiana. Archived from the original on 20 January 2010. สืบค้นเมื่อ 21 January 2010.
 6. Royal Decree No. 1423(1) of 4 November 1932 Medaglia e Croce di Guerra al Valor Militare, published in Gazzetta Ufficiale No. 261, 2 November 1932 (in Italian).
 7. Law No. 316(1) of 1 March 1967 Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro" (New rules for the concession of the Star of Merit for Labour), published in Gazzetta Ufficiale No. 133, 29 May 1967 (in Italian).
 8. Law No. 13 of 3 February 2011[ลิงก์เสีย] Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarieta' italiana (Changes and additions to Legislative Decree No. 812 of 9 March 1948 establishing new rules for the Order of the Star of Italian Solidarity), published in Gazzetta Ufficiale No. 49, 1 March 2011 (in Italian).
 9. Legislative Decree No. 66 of 15 March 2010 Codice dell'ordinamento militare (Code of Military Ordinances) Article 2268 para. 596, published in Ordinary Supplement No. 84 of Gazzetta Ufficiale No. 106, 8 March 2010 (in Italian).
 10. Sainty, Guy Stair (2006). World Orders of Knighthood and Merit. Buckingham: Burke's Peerage and Gentry. p. 257.
 11. Statutes of the Supreme Order of the Most Holy Annunciation Archived 3 October 2015 at the Wayback Machine. (trans. Louis A.M. Mendola) 1409, most recently revised 3 June 1869. Retrieved 28 February 2010.
 12. Statutes of the Order of Saints Maurice and Lazarus Archived 3 October 2015 at the Wayback Machine. (trans.) 1572, most recently revised 30 October 1999. Retrieved 28 February 2010.
 13. Law No. 203(1) of 7 March 1954 Archived 5 June 2011 at the Wayback Machine. Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare, published in Gazzetta Ufficiale No. 116, 21 May 1954 (in Italian), as amended by Law No. 1327 of 8 November 1956.
 14. Statutes of the Order of Merit of Savoy Archived 25 January 2009 at the Wayback Machine. (trans.) 23 January 1988, revised 10 October 1996. Retrieved 21 February 2010.
 15. Statutes of the Civil Order of Savoy Archived 3 October 2015 at the Wayback Machine. (trans.) 29 October 1831, renewed by Royal Decree of 1 October 1850 and 27 March 1887, revised 11 June 1985. Retrieved 28 February 2010.
 16. Mendola, Louis A.M. (1993). Contemporary Knighthood in Italy. London: Journal of the Orders and Medals Research Society. Archived from the original on 31 October 2010. สืบค้นเมื่อ 21 February 2010.
 17. "le Onorificenze - Medaglia e Croce di Guerra al Valor Militare". Quirinale (in อิตาลี). สืบค้นเมื่อ 2018-03-11.
 18. "Medaglie e Croci al Valor Militare". www.esercito.difesa.it (in อิตาลี). สืบค้นเมื่อ 2018-03-11.
 19. "Medaglia al Valore dell'Esercito". www.esercito.difesa.it (in อิตาลี). สืบค้นเมื่อ 2018-03-11.
 20. "le Onorificenze - Medaglie al valore e al merito di Marina". Quirinale (in อิตาลี). สืบค้นเมื่อ 2018-03-11.
 21. "le Onorificenze - Medaglia al Valor Aeronautico". Quirinale (in อิตาลี). สืบค้นเมื่อ 2018-03-11.
 22. "Il sito ufficiale della Presidenza della Repubblica". Quirinale (in อิตาลี). Archived from the original on 2009-07-27. สืบค้นเมื่อ 2018-03-11.
 23. "le Onorificenze - Ricompense al Valore e al Merito dell'Esercito". Quirinale (in อิตาลี). สืบค้นเมื่อ 2018-03-11.
 24. "le Onorificenze - Medaglia al Valor Civile". Quirinale (in อิตาลี). สืบค้นเมื่อ 2018-03-11.

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "nb" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="nb"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>