รัฐผู้คัดเลือกโคโลญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐผู้คัดเลือกโคโลญ

Erzstift und Kurfürstentum Köln
Electorate of Cologne
คริสต์ศตวรรษที่ 10–ค.ศ. 1803
ตราแผ่นดินของโคโลญ
ตราแผ่นดิน
แผนที่ของราชรัฐอัครมุขนายกโคโลญ ค.ศ. 1645
แผนที่ของราชรัฐอัครมุขนายกโคโลญ
ค.ศ. 1645
สถานะรัฐแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก
เมืองหลวงโคโลญ (จนถึง ค.ศ. 1288)
บ็อน (ค.ศ. 1597)
การปกครองเทวาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• ก่อตั้งเป็นมุขมณฑล
โรมันสมัยโบราณ
• ยกฐานะขึ้นเป็นราชรัฐมุขนายก
ราว ค.ศ. 450 คริสต์ศตวรรษที่ 10
ค.ศ. 953
• อัครมหาเสนาบดีแห่งอิตาลี
ค.ศ. 1031
ค.ศ. 1288
ค.ศ. 1512
ค.ศ. 1803
ก่อนหน้า
ถัดไป
Duchy of Lorraine ดัชชีลอแรน
ดัชชีเฮสส์-ดาร์มชตัดท์
ดัชชีนาสซอ
วีด์-รุงเคล Wied-Runkel

รัฐผู้คัดเลือกโคโลญ (อังกฤษ: Electorate of Cologne, เยอรมัน: Kurfürstentum Köln หรือ Kurköln) เป็นราชรัฐอัครมุขนายกในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

รัฐโคโลญประกอบด้วยมุขมณฑลโรมันคาทอลิกโคโลญ (เยอรมัน: Erzbistum Köln) ที่ปกครองโดยอาร์ชบิชอปผู้มีตำแหน่งเป็นเจ้านครรัฐผู้คัดเลือก (prince-elector) ในจักรวรรดิ เมืองหลวงของรัฐคือโคโลญ[1] (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1288) และต่อมาบ็อน รัฐมาถูกยุบในปี ค.ศ. 1803 ระหว่างการปฏิรูปดินแดนในเยอรมนี

อ้างอิง[แก้]

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Cologne[1]