รัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ราชอาณาจักรซัคเซิน
ราชรัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน

Kurfürstentum Sachsen
ค.ศ. 1356–ค.ศ. 1806
ธงชาติซัคเซิน
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของซัคเซิน
ตราแผ่นดิน
Electorate of Saxony within the Holy Roman Empire 1648.svg
  รัฐผู้คัดเลือกซัคเซินในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ
ภายหลัง สัญญาสงบศึกเวสต์ฟาเลีย ค.ศ. 1648
สถานะแคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงเดรสเดน
การปกครองนครรัฐ
ผู้ปกครอง 
• ค.ศ. 1356
รูดอล์ฟที่ 1
• ค.ศ. 1763–ค.ศ. 1806
ฟรีดริช ออกัสตัสที่ 3
ประวัติศาสตร์ 
ค.ศ. 1356
• ผู้สืบสายดยุกอัสเคเนียนสิ้นสุดลง
ค.ศ. 1422
 
26 สิงหาคม, ค.ศ. 1485
28 มกราคม25 พฤษภาคม, ค.ศ. 1521
5 พฤษภาคม ค.ศ. 1648
• ยกฐานะเป็นราชอาณาจักร
ค.ศ. 1806
ก่อนหน้า
ถัดไป
Saxe-Wittenberg ซัคเซิน-วิทเทนแบร์ก
Margraviate of Meissen ดยุกแห่งไมซ์เซิน
ราชอาณาจักรซัคเซิน

ราชรัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน (เยอรมัน: Kurfürstentum Sachsen) หรือบางครั้งรู้จักกันในชื่อ โอเบอร์ซัคเซิน (เยอรมัน: Obersachsen) เป็นแคว้นหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] รัฐผู้คัดเลือกซัคเซินเกิดจากการล่มสลายลงของดัชชีซัคเซินในปี ค.ศ. 1296 ต่อมาเมื่อพระเจ้าคาร์ลแห่งโบฮีเมียได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1355 พระองค์ได้ตรากฎหมายที่เรียกว่า "โองการทองคำปี 1356" ขึ้น กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้กษัตริย์แห่งเยอรมันต้องมาจากการแต่งตั้งโดยมติจากเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกทั้งเจ็ด เป็นจุดกำเนิดของรัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน

ในปี ค.ศ. 1806 ระหว่างสงครามนโปเลียน ฝรั่งเศสได้ทำสงครามกับปรัสเซีย ในตอนแรกซัคเซินร่วมกับปรัสเซียในการต่อต้านนโปเลียน แต่แล้วซัคเซินก็กลับสนับสนุนนโปเลียนและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์ ในการนี้นโปเลียนได้สถาปนาซัคเซินขึ้นเป็นราชอาณาจักรซัคเซิน

อ้างอิง[แก้]

  1. Heraldica.org: The Holy Roman Empire[1]