รัฐผู้คัดเลือกไมนทซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐผู้คัดเลือกไมนทซ์

Kurfürstentum Mainz
คริสต์ศตวรรษที่ 8–ค.ศ. 1803
ตราแผ่นดินของไมนทซ์
ตราแผ่นดิน
สถานะรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงไมนทซ์[1]
การปกครองเทวาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• ก่อตั้งเป็นเขตมุขนายก
โรมันโบราณ
• ได้ดินแดน,
    เลื่อนฐานะขึ้นเป็นอาร์ชบิชอป

ค.ศ. 780–782 คริสต์ศตวรรษที่ 8
ค.ศ. 1242–1462
• อัครมนตรีแห่งเยอรมนี
ค.ศ. 1251
• สาธารณไมนทซ์
18 มีนาคม
ถึง 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1793
17 ตุลาคม ค.ศ. 1797
ค.ศ. 1803
ก่อนหน้า
ถัดไป
Franconia ดัชชีฟรังโกเนีย
Mont-Tonnerre
ราชรัฐอาชัฟเฟนบูร์ก Aschaffenburg
แกรนด์ดัชชีเฮสส์
ดัชชีแห่งนาเซา
ราชอาณาจักรปรัสเซีย

รัฐผู้คัดเลือกไมนทซ์ (อังกฤษ: Electorate of Mainz; เยอรมัน: Kurfürstentum Mainz หรือ Kurmainz) หรือ ราชรัฐอัครมุขนายกไมนทซ์ (อังกฤษ: Archbishopric of Mainz; เยอรมัน: Erzbistum Mainz) เป็นราชรัฐอัครมุขนายกที่สำคัญในคริสตจักรและเป็นเขตปกครองทางการเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างปี ค.ศ. 780/782 ถึงปี ค.ศ. 1802 ตามลำดับชั้นบังคับบัญชาในคริสตจักรโรมันคาทอลิกถือว่าอาร์ชบิชอปแห่งไมนทซ์เป็น "primas Germaniae" หรือผู้แทนของพระสันตะปาปาทางบริเวณตอนเหนือของเทือกเขาเทือกเขาแอลป์ นอกไปจากกรุงโรมแล้วก็มีแต่มุขมณฑลโรมันคาทอลิกไมนทซ์เท่านั้นที่เรียกว่า "สันตะสำนัก" แต่คำนี้ก็มาใช้กันน้อยลง

ราชรัฐอัครมุขนายกแห่งนี้ถือเป็นราชรัฐคริสตจักรที่มีความสำคัญต่อจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ มีพื้นที่รวมทั้งดินแดนต่าง ๆ ที่บางดินแดนก็ไม่มีอาณาเขตติดต่อกันที่รวมทั้ง บริเวณไม่ไกลจากไมนทซ์ทั้งทางฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ำไรน์ อาณาบริเวณตามแม่น้ำไมน์เหนือแฟรงก์เฟิร์ต (รวมทั้งอชัฟเฟินบวร์ค) แคว้นไอชส์เฟ็ลท์ในนีเดอร์ซัคเซินและทือริงเงิน และดินแดนบริเวณแอร์ฟวร์ทในทือริงเงิน นอกจากนั้นแล้วอาร์ชบิชอปแห่งแห่งไมนทซ์ก็ยังมีตำแหน่งเป็นเจ้านครรัฐผู้คัดเลือก ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสมาชิกของคณะผู้คัดเลือกจักรพรรดิ (electoral college) ตามทฤษฎีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1251 และอย่างเป็นการถาวรตั้งแต่ปีค.ศ. 1263 จนถึงปีค.ศ. 1803

อ้างอิง[แก้]

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Mainz[1]

ดูเพิ่ม[แก้]