พูดคุย:เมแทบอลิซึม

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เมแทบอลิซึม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเภสัชกรรมและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับศาสตร์ทางเภสัชกรรม อาทิ ยา เครื่องยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารเคมีที่นำมาปรุงแต่งเป็นยา กระบวนการผลิตและบริหารด้านยา ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ เมแทบอลิซึม หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
วิทยาศาสตร์ เมแทบอลิซึม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิวิทยาศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทฤษฏีวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ เมแทบอลิซึม หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ชีววิทยา เมแทบอลิซึม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิชีววิทยาและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับชีววิทยา ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ เมแทบอลิซึม หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

เกี่ยวกับเรื่องชื่อ[แก้]

ไม่รู้ว่า ถ้าใช้คำว่า กระบวนการสันดาปของร่างกายแทน กระบวนการสร้างและสลายดีหรือเปล่าอ่ะ เพราะชื่อเดิมมันฟังดูกว้าง และไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสาขาวิชา ชีววิทยาเท่าไหร่อ่ะ (อาจจะกำกวมกับสาขาวิชาอื่น เช่น ทางเคมี พวก combination&decomposition หรือ synthesis&analysis อ่ะ)

แต่ถ้าเห็นว่าของเดิมตรงความหมายดี ก็ไม่ว่ากันน้า ;)

หมายเหตุ: ยังไงก็ตาม เราไม่แน่ใจ คำว่า "สันดาป" ว่าแปลในเชิง catabolismมากเกินไปหรือเปล่านะ --วัยซน สุดแสบ 06:35, 27 มีนาคม 2007 (UTC)


ย้ายมาจากหน้า เมทาบอลิซึมเดิม[แก้]

ข้อมูลด้านล่าง อาจต้องทำทการผนวกรวมกับบทความหลัก และต้องการตรวจสอบลิขสิทธิ์ก่อนพนวก

เมทาบอลิซึม หรือกระบวนการเมทาบอลิซึม (metabolism) คือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายเพื่อการสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิต เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต หรือนำมาสร้างโครงสร้างใหม่ รวมทั้งนำไปใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

ที่มา[แก้]

คำว่า เมทาบอลิซึม มาจากภาษากรีก แปลว่า การเปลี่ยนแปลง (change) ซึ่งจะประกอบด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนสภาพของพลังงานภายในเซลล์ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในขบวนการเมทาบอลิซึม จะมีลักษณะเป็นขั้นตอนตามลำดับ เรียกว่า metabolic pathway ในการศึกษาเรื่องราวเฉพาะของพลังงานในสิ่งมีชีวิต เรียกว่า Bioenergetics


รายละเอียด[แก้]

เมตาบอลิซึม (metabolism) เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์หรือในร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยเอนไซม์เป็นตัวเร่ง ปริมาณสารต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มากก็น้อย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเพื่อการสังเคราะห์สารใหม่ขึ้นมาทดแทนสารที่สูญเสียไปหรือเพื่อผลิตพลังงานมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดที่เกิดขึ้นในร่างกายของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

  1. กระบวนการสร้าง หรืออะนาบอลิซึม (anabolism) เป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายเพื่อการสังเคราะห์สารหรือการเปลี่ยนสภาพสารที่มีโมเลกุลเล็กให้เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สารที่สังเคราะห์ขึ้นในร่างกาย ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ไกลโคเจน ฮอร์โมน เอนไซม์ รวมทั้งแป้งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วย กระบวนการสังเคราะห์สารนี้ต้องใช้พลังงานที่มีอยู่ภายในเซลล์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้จากการสลายโมเลกุลของสารเคมีพลังงานสูงพวกอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate หรือ ATP)
  2. กระบวนการทำลายหรือคะตาบอลิซึม (catabolism) เป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายที่มีการสลายสาร คือเปลี่ยนสภาพจากสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลง ผลจากการสลายสารดังกล่าว จะได้พลังงานและของเสียออกมา ในกระบวนการทำลายประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการหายใจ (respiration) เป็นกระบวนการสลายอาหารเพื่อเอาพลังงานออกมา เช่น การสลายกลูโคสในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการขับถ่าย (excretion) เป็นกระบวนการกำจัดของเสียที่เกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกาย เช่น ขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำลายส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ในโมเลกุลของ ATP ซึ่งเป็นสารอินทรีย์พลังงานสูง อีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ

--Jutiphan | พูดคุย - 06:22, 8 มกราคม 2007 (UTC)

เมตาบอลิสม[แก้]

ย้ายมาจาก พูดคุย:เมตาบอลิสม

มีการใช้คำสะกดเช่นนี้ในตำราเรียนบางเล่ม หากหาเจอจะนำมาลงเป็นอ้างอิงไว้ให้ในหน้านี้--MuanN 21:54, 10 กันยายน 2553 (ICT)