ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 181 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
🔐🚳🚭🚱🚷📵🚯🔕🔇❌💟🛅🛡️⚪⬜🛶ปิดบ้านสาทาละนะสมบัด
(🔐🚳🚭🚱🚷📵🚯🔕🔇❌💟🛅🛡️⚪⬜🛶ปิดบ้านสาทาละนะสมบัด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
เหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิธีการทางจิตวิทยาประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นการสังเกตองค์ประกอบหรือตัวแปรที่สำคัญ ๆ อย่างมีระบบ และขั้นการรวบรวมและตีความข้อมูลที่ได้มา ซึ่งการดำเนินการสังเกตอย่างมีระบบ คือ ความพยายามที่จะกำจัดอิทธิพลของอคติหรือความลำเอียงของผู้สังเกต และสามารถรับรองได้ว่า การสังเกตนั้นสามารถกระทำซ้ำได้
 
วิธีการสังเกตอย่างมีระบบนั้น มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีการทดลอง (experimental method) โดยสร้างสถานการณ์ ขึ้นเพื่อสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดตามมา และวิธีการหาความสัมพันธ์ (correlation method) โดยการสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจื่งได้มีคนมารับช่วงต่เนื่องว่าบุกคนก่อนได้มีหน้าที่ความมนุต
 
 
=== วิธีการทดลอง ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์