ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาศาสตร์จิตวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก จิตวิทยาภาษาศาสตร์)

ภาษาศาสตร์จิตวิทยา (อังกฤษ: psycholinguistics หรือ psychology of language) เป็นสาขาวิชาที่รวมวิธีทางจิตวิทยาและทางภาษาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกของภาษาทางด้านจิตวิทยา ความเคยชินทางภาษา วิธีการใช้ภาษาในทางด้านจิตวิทยาและการติดต่อสื่อสารกัน