กลไกป้องกันตน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กลไกการป้องกันตนเอง)

กลไกป้องกันตน (อังกฤษ: defense mechanism) เป็นเทคนิคการรับมือซึ่งลดความวิตกกังวลอันเกิดจากพลังผลักดัน (impulse) ซึ่งยอมรับไม่ได้หรืออาจเป็นอันตราย[1] กลไกป้องกันตนเป็นแบบไร้สำนึกและไม่ควรสับสนกับกลยุทธ์การรับมือแบบรู้สำนึก[2] ซิกมุนด์ ฟรอยด์เป็นผู้สนับสนุนการตีความนี้เป็นคนแรก ๆ[3]

กลไกป้องกันตนอาจยังให้เกิดผลลัพธ์สุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีได้ขึ้นอยู่กับกรณีแวดล้อมและความถี่ซึ่งมีการใช้กลไกป้องกันตน[4] ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ กลไกป้องกันตน (เยอรมัน: Abwehrmechanismen) เป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาซึ่งจิตไร้สำนึกทำให้มีอิทธิพล[5]เพื่อจัดการ ปฏิเสธหรือบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อป้องกันต่อความรู้สึกความวิตกกังวลและพลังผลักดันที่ยอมรับไม่ได้เพื่อรักษาโครงสร้างประสบการณ์ต่อตน (self-schema) ของผู้นั้น[6] กระบวนการเหล่านี้ซึ่งจัดการ ปฏิเสธหรือบิดเบือนความเป็นจริงอาจรวมดังต่อไปนี้ การกดเก็บ (repression) หรือการฝังความรู้สึกหรือความคิดที่เจ็บปวดจากความตระหนักของผู้นั้นแม้ว่ามันอาจปรากฏขึ้นใหม่ในรูปสัญลักษณ์[4] การเลียนแบบ (identification) คือ การรับวัตถุหรือความคิดหนึ่งเข้ามาในตัว[7] และการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (rationalization) คือ การอ้างเหตุผลของพฤติกรรมและแรงจูงใจของผู้หนึ่งโดยการแทนแรงจูงใจด้วยเหตุผลที่ยอมรับได้ "ดี"[4][8] โดยทั่วไป ถือว่าการกดเก็บเป็นพื้นฐานของกลไกป้องกันตนอื่น[4]

บุคคลสุขภาพดีปกติใช้การป้องกันต่าง ๆ ตลอดชีวิต กลไกป้องกันอัตตากลายเป็นพยาธิสภาพเมื่อการใช้กลไกซ้ำ ๆ นำไปสู่พฤติกรรมไม่เหมาะสมจนสุขภาพกายหรือจิตของปัจเจกบุคคลได้รับผลในทางลบ ความมุ่งหมายของกลไกป้องกันตนอัตตา คือ ปกป้องจิต/ตน/อัตตาจากความวิตกกังวล และ/หรือ การลงโทษทางสังคม และ/หรือ เพื่อให้ที่หลบภัยจากสุถานการณ์ซึ่งผู้นั้นยังไม่สามารถรับมือได้ในปัจจุบัน[9]

อ้างอิง[แก้]

  1. Schacter, Daniel L. (2011). Psychology Second Edition. 41 Madison Avenue, New York, NY 10010: Worth Publishers. pp. 482–483. ISBN 978-1-4292-3719-2. 
  2. Kramer U (October 2009). "Coping and defence mechanisms: What's the difference? - Second act". Psychol Psychother 83 (Pt 2): 207–21. PMID 19883526. doi:10.1348/147608309X475989. [ลิงก์เสีย]
  3. "Freud Theories and Concepts (Topics) AROPA. 2013. Retrieved on 05 October 2013
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Utah Psych. "Defense Mechanisms" 2010. Retrieved on 05 October 2013.
  5. MeSH Defense+Mechanisms
  6. "archive of: www.3-S.us What is a self-schema?". Info.med.yale.edu. สืบค้นเมื่อ 2013-05-05. 
  7. Chalquist, Craig. "A Glossary of Freudian Terms" 2001. Retrieved on 05 October 2013.
  8. Contributor: GeorgeT. "Top 7 Psychological Defense Mechanisms". Listverse. สืบค้นเมื่อ 2013-05-05. 
  9. "defence mechanisms -- Britannica Online Encyclopedia". www.britannica.com. สืบค้นเมื่อ 2008-03-11.