ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|9= 9. [[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
|10= 10. พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)
|11= 11. ขรัวยายคล้าย โรจนดิศ
|12=
|13=
4,653

การแก้ไข