ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# '''[[บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด]]''' (โดย [[สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ]])
# '''[[บริษัท สามัญการละคร จำกัด]]''' (โดย [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]])
 
== รายชื่อละครโทรทัศน์ที่ถ่ายทำเสร็จแล้ว ==
{| class="wikitable" width = "100%"
|-
! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! ผู้กำกับการแสดง !! หมายเหตุ
|-
| '''[[เงาอาถรรพ์]]''' || [[อรจิรา แหลมวิไล]], [[ปภาวิน หงษ์ขจร]], [[กวิยณัฎฐ์ แฮร์มันน์]], [[เปรมสินี รัตนโสภา]], [[ดนัย สมุทรโคจร]], [[นภคปภา นาคประสิทธิ์]], [[สาวิตรี สามิภักดิ์]], [[ธิติมา สังขพิทักษ์]], [[สุปราณี เจริญผล]], [[วิยะดา โกมารกุล ณ นคร]], [[เอกชัย ศรีวิชัย]], [[สุพจน์ จันทร์เจริญ]], [[อริศรา วงษ์ชาลี]], [[จุฬาลักษณ์ จุฬานนท์]], [[สมพงษ์ จิตรเที่ยง]], [[วีรยุทธิ์ นานช้า]], [[ตรีชฎา กิ้มติ๋น]], [[ฌอร์ลชัญ วรรณประกาศิต]] || [[บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด]] || ทรงศักดิ์ มงคลทอง || ปิดกล้องเดือนกรกฎาคม 2560
|}
 
== รายชื่อละครโทรทัศน์ที่กำลังถ่ายทำ ==
{| class="wikitable" width = "100%"
|-
! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! ผู้กำกับการแสดง !! หมายเหตุ
|-
| '''[[คำพิพากษา (นวนิยาย)|คำพิพากษา]]''' || [[อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล]], [[นิดา พัชรวีระพงษ์]] || [[บริษัท ดีมาก โปรดักชั่น จำกัด]] || ||
|-
| '''[[บุษบาเปื้อนฝุ่น]]''' || [[ยุทธนา เปื้องกลาง]], [[ชลิดา กล่ำปาน]], [[แบล็ควานิลลา|อธิกิตติ์ พริ้มพร้อม]], [[กฤตพร หาญโยธิน]], [[ไกอา (วงดนตรี)|จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย]], [[พุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์]], [[ปกฉัตร เทียมชัย]], [[อุษณีย์ วัฒฐานะ]], [[ชลธิชา นวมสุคนธ์]], [[สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ]], [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]], [[ราตรี วิทวัส]], [[ดวงฤดี บุญบำรุง]], [[วาทินี เข็มเพชร]] || [[บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด]] || อัครพล บัวแตง ||
|-
| '''[[เสน่ห์นางครวญ]]''' || [[ภูธเนศ หงษ์มานพ]], [[เวฬุรีย์ ดิษยบุตร]], [[ปริศนา กัมพูสิริ]], [[รัฐภูมิ ไข่นาค]], [[ณกรณ์ จำปาดิบ]], [[ชลฤดี อมรลักษณ์]], [[จีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล]], [[วินัย ไกรบุตร]], [[พีระ พาณิชย์พงส์]], [[สุธิราช วงศ์เทวัญ]], [[รัดเกล้า อามระดิษ]], [[ขวัญนภา เรืองศรี]], [[กษาปณ์ จำปาดิบ]] || [[บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]] || ||
|}
 
== รายชื่อละครโทรทัศน์ที่ยืนยันแล้ว ==
{| class="wikitable" width = "100%"
|-
! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! ผู้กำกับการแสดง !! หมายเหตุ
|-
| '''[[ดงผู้ดี (ละครโทรทัศน์)|ดงผู้ดี]]''' || [[ธนพล นิ่มทัยสุข]], [[ณัฐชา เจกะ]], [[เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์]], [[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล]], [[อุษณีย์ วัฒฐานะ]] || [[บริษัท สามัญการละคร จำกัด]] || [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]] ||
|-
| '''[[พยัคฆา]]''' || [[สิทธา สภานุชาติ]], [[ณัฐชา เจกะ]], [[แอริน ยุกตะทัต]], [[พีรกร โพธิ์ประเสริฐ]], [[เหมวรรษ นิตยารส]], [[วินัย ไกรบุตร]], [[ทราย เจริญปุระ]], [[ชาติชาย งามสรรพ์]], [[ยอดชาย เมฆสุวรรณ]], [[ศักราช ฤกษ์ธำรงค์]], [[สันติสุข พรหมศิริ]], [[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]], [[เรืองฤทธิ์ วิสมล]], [[อาทิตยา บุญยะเลี้ยง]], [[เพลินศิลป์ เกตุแก้ว]] ||rowspan = "2"| [[บริษัท เอพลัส โปรดักชั่น จำกัด]] || ||
|-
| '''[[รักฉันสวรรค์จัดให้]]''' || [[นิธิดล ป้อมสุวรรณ]], [[จริญญา ศิริมงคลสกุล]], [[พาทิศ พิสิฐกุล]], [[พัสกร พลบูรณ์]], [[พงศ์สิรี บรรลือวงศ์]], [[อัฐมา ชีวนิชพันธ์]] || ||
|}
 
== เปิดกล่องละครใหม่ ==
 
ออกอากาศ วันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 9.00 / 20.05, 20.35 น., 9.45 / 20.05 น.,20.30 น.
 
{| class="wikitable" width="100%"
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ!! บทบาท !! ผลิตโดย
|-
| bgcolor ="#b6fcb6" align="center"| '''[[ทรายย้อมสี]]''' || bgcolor ="#b6fcb6" align="center"| 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2560 || bgcolor ="#b6fcb6" align="center"|[[นิดา พัชรวีระพงษ์]]<br>[[เกริกพล มัสยวาณิช]]<br>[[กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์]]<br>[[ประชากร ปิยะสกุลแก้ว]]<br>[[อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล]]|| bgcolor ="#b6fcb6" align="center"|<br>|| bgcolor ="#b6fcb6" align="center"| [[บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]]
|-
| align = "center"| '''[[เงาอาถรรพ์]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[อรจิรา แหลมวิไล]], <br>[[ปภาวิน หงษ์ขจร]], <br>[[กวิยณัฎฐ์ แฮร์มันน์]], <br>[[เปรมสินี รัตนโสภา]], <br>[[ดนัย สมุทรโคจร]], <br>[[นภคปภา นาคประสิทธิ์]], <br>[[สาวิตรี สามิภักดิ์]], <br>[[ธิติมา สังขพิทักษ์]], <br>[[สุปราณี เจริญผล]], <br>[[วิยะดา โกมารกุล ณ นคร]], <br>[[เอกชัย ศรีวิชัย]], <br>[[สุพจน์ จันทร์เจริญ]], <br>[[อริศรา วงษ์ชาลี]], <br>[[จุฬาลักษณ์ จุฬานนท์]], <br>[[สมพงษ์ จิตรเที่ยง]], <br>[[วีรยุทธิ์ นานช้า]], <br>[[ตรีชฎา กิ้มติ๋น]], <br>[[ฌอร์ลชัญ วรรณประกาศิต]] ||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด]] || ทรงศักดิ์ มงคลทอง || ปิดกล้องเดือนกรกฎาคม 2560
|-
<!--
| align = "center"| '''[[ใจลวง]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[จิระ ด่านบวรเกียรติ]]<br>[[เกวลิน ศรีวรรณา]]<br>[[ภูริ หิรัญพฤกษ์]]<br>[[พิชญา เชาวลิต]]<br>[[กิจเกษม แมคแฟดเดน]]||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท เอพลัส โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
| align = "center"| '''[[บุษบาเปื้อนฝุ่น]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[ยุทธนา เปื้องกลาง]]<br>[[ชลิดา กล่ำปาน]]<br>[[แบล็ควานิลลา|อธิกิตติ์ พริ้มพร้อม]]<br>[[กฤตธรกฤตพร หาญโยธิน]]<br>[[ไกอา (วงดนตรี)|จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย]]<br>[[พุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์]]<br>[[ปกฉัตร เทียมชัย]]<br>[[อุษณีย์ วัฒฐานะ]]<br>[[ชลธิชา นวมสุคนธ์]]<br>[[สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ]]<br>[[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]]<br>[[ราตรี วิทวัส]]<br>[[ดวงฤดี บุญบำรุง]]<br>[[วาทินี เข็มเพชร]]||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด]] อัครพล บัวแตง
|-
| align = "center"| '''[[เงาอาถรรพ์เสน่ห์นางครวญ]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[อรจิราภูธเนศ แหลมวิไลหงษ์มานพ]]<br>[[ปภาวินเวฬุรีย์ หงษ์ขจรดิษยบุตร]]<br>[[กวิยณัฏฐ์ปริศนา แฮร์มันน์กัมพูสิริ]]<br>[[เปรมสินีวินัย รัตนโสภาไกรบุตร]]<br>[[ดนัยรัดเกล้า สมุทรโคจรอามระดิษ]] <br> [[รัฐภูมิ ไข่นาค]] <br> [[ณกรณ์ จำปาดิบ]] <br> [[ชลฤดี อมรลักษณ์]] <br> [[จีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล]] <br> [[พีระ พาณิชย์พงส์]] <br> [[สุธิราช วงศ์เทวัญ]] <br> [[ขวัญนภา เรืองศรี]] <br> [[กษาปณ์ จำปาดิบ]]||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท ดีคืนดีวันอาร์เอส จำกัด (มหาชน)]]
|-
| align = "center"| '''[[เสน่ห์นางครวญ]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[ภูธเนศ หงษ์มานพ]]<br>[[เวฬุรีย์ ดิษยบุตร]]<br>[[ปริศนา กัมพูศิริ]]<br>[[วินัย ไกรบุตร]]<br>[[รัดเกล้า อามระดิษ]]||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]]
|-
| align = "center"| '''[[คำพิพากษา (นวนิยาย)|คำพิพากษา]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล]]<br>[[นิดา พัชรวีระพงษ์]]||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท ดีมาก โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
| '''[[ดงผู้ดี (ละครโทรทัศน์)|ดงผู้ดี]]''' || [[ธนพล นิ่มทัยสุข]], [[ณัฐชา เจกะ]], [[เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์]], [[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล]], [[อุษณีย์ วัฒฐานะ]] || [[บริษัท สามัญการละคร จำกัด]] || [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]] ||
|}-
| '''[[พยัคฆา]]''' || [[สิทธา สภานุชาติ]], [[ณัฐชา เจกะ]], [[แอริน ยุกตะทัต]], [[พีรกร โพธิ์ประเสริฐ]], [[เหมวรรษ นิตยารส]], [[วินัย ไกรบุตร]], [[ทราย เจริญปุระ]], [[ชาติชาย งามสรรพ์]], [[ยอดชาย เมฆสุวรรณ]], [[ศักราช ฤกษ์ธำรงค์]], [[สันติสุข พรหมศิริ]], [[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]], [[เรืองฤทธิ์ วิสมล]], [[อาทิตยา บุญยะเลี้ยง]], [[เพลินศิลป์ เกตุแก้ว]] ||rowspan = "2"| [[บริษัท เอพลัส โปรดักชั่น จำกัด]] || ||
|-
| '''[[รักฉันสวรรค์จัดให้]]''' || [[นิธิดล ป้อมสุวรรณ]], [[จริญญา ศิริมงคลสกุล]], [[พาทิศ พิสิฐกุล]], [[พัสกร พลบูรณ์]], [[พงศ์สิรี บรรลือวงศ์]], [[อัฐมา ชีวนิชพันธ์]] || ||
|-
-->
ผู้ใช้นิรนาม