ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = กรมการค้าภายใน
| ชื่อในภาษาแม่_1 = Department of Internal Trade of Thailand
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
| ตรา = DIT กรมการค้าภายใน.jpg
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = [[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2485]]
| สืบทอดจาก_1 =
| สืบทอดจาก_2 =
| สืบทอดจาก_3 =
| สืบทอดจาก_4 =
| สืบทอดจาก_5 =
| สืบทอดจาก_6 =
| วันยุบเลิก =
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร
| กองบัญชาการ = 44/100 [[ถนนสนามบินน้ำ]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] [[จังหวัดนนทบุรี]] 11000
| latd = |latm= |lats= |latNS=
| longd = |longm= |longs= |longEW=
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 1,135.5406 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2555]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ =
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี2_ชื่อ =
| รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี3_ชื่อ =
| รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี4_ชื่อ =
| รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี5_ชื่อ =
| รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี6_ชื่อ =
| รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี7_ชื่อ =
| รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี8_ชื่อ =
| รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี9_ชื่อ =
| รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| รัฐมนตรี11_ชื่อ =
| รัฐมนตรี11_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = วัชรี วิมุกตายน
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = ผุสดี กำปั่นทอง
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = วิชัย โภชนกิจ
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = วิชัย โกอุดมวิท
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า7_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า8_ชื่อ =
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า10_ชื่อ =
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
| ประเภทหน่วยงาน =
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)|กระทรวงพาณิชย์]]
| ลูกสังกัด_1 = [[#หน่วยงานในสังกัด|''ดูในบทความ'']]
| เอกสารหลัก_5 =
| เอกสารหลัก_6 =
| เว็บไซต์ = http://www.dit.go.th
| หมายเหตุ =
| แผนที่ =
| แผนที่_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
 
== ประวัติ ==
กรมการค้าภายในสมัยแรกเริ่มนั้น มีภารกิจหลักคือมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าภายในประเทศเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าของ[[คนไทย]] และการค้าโดยทั่วไป สืบราคาและรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า อุปโภค[[สินค้าบริโภค|บริโภค]]ที่จำเป็นในการครองชีพ และแหล่งผลิตของสินค้านั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตให้ขายได้ราคา รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าอันกระทบกระเทือนถึงการครองชีพของประชาชน เนื่องจากระหว่างนั้นอยู่ในสมัยของสงคราม [[เศรษฐกิจ]]ในประเทศไม่เป็นปกติ การดูแลแก้ปัญหา สินค้าขาดแคลนและขึ้นราคาเป็นภาระหน้าที่ของ[[กระทรวงพาณิชย์]] ซึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งกรมการค้าภายในต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใกล้ชิด และเมื่อหลังสิ้นสุดสงครามแล้วราคาสินค้าต่าง ๆ ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นภาระของกรมการค้าภายในต้องจัดหาสินค้ามาป้อนร้านค้าให้เพียงพอ เพื่อตรึงราคามิให้สูงเกินสมควร
 
ในปี [[พ.ศ. 2487]] – [[พ.ศ. 2495]] กระทรวงพาณิชย์ <ref>[http://www2.moc.go.th/ewtadmin/ewt/moc_web/download/article/article_20091009145323.pdf]</ref>ได้ปรับปรุงจัดระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด และโอนงานหลายอย่างมาให้กรมการค้าภายในดูแลรับผิดชอบ โอนงานของกรมควบคุมการค้าที่ถูกยุบเลิก มาจัดตั้งเป็นกองควบคุมการค้า และกองควบคุม[[ข้าว]]<ref>[http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?TypeID=16&catid=115&id=2157 Control over Rice Production]</ref> อันทำให้ภารกิจของกรมการค้าภายในแต่เดิมเป็นงานส่งเสริม เพิ่มมาทำหน้าที่ควบคุมด้วยหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วน[[ราชการ]] เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ในปี [[พ.ศ. 2522]] [[พ.ศ. 2535]] และ [[พ.ศ. 2542]]
 
== วิสัยทัศน์ ==
138,643

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์