ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางห้ามสมุทร"

→‎ความเชื่อและคตินิยม: ไม่ใส่บทสวด ไม่เป็นสารานุกรม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(→‎ความเชื่อและคตินิยม: ไม่ใส่บทสวด ไม่เป็นสารานุกรม)
== ความเชื่อและคตินิยม ==
# เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์
# พระคาถาประจำวัน บท ยันทุนนิมิตตัง สวด 15 จบ
'''ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ'''
 
'''ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ'''
 
'''ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ'''
 
== อ้างอิง ==