ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรโบโซม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 761 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
 
==คำจำกัดความ==
ส่วนของไรโบโซมที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการ[[ทรานสเลชัน]]เพื่อสร้างโปรตีนนั้นบริเวณที่ทำงานเป็น RNA ทำให้ในปัจจุบันจัดให้ไรโบโซมเป็น เอนไซม์ชนิด"[[ไรโบไซม์]]" ซึ่งต่างจากเอนไซม์ทั่วไปที่ใช้โปรตีนเป็นส่วนที่เร่งปฏิกิริยา <ref>{{cite journal |author=Rodnina MV, Beringer M, Wintermeyer W |title=How ribosomes make peptide bonds |journal=Trends Biochem. Sci. |volume=32 |issue=1 |pages=20–6 |year=2007 |pmid=17157507 |doi=10.1016/j.tibs.2006.11.007}}</ref> การที่ไรโบโซมใช้ RNA เป็นส่วนเร่งปฏิกิริยานี้ จึงเป็นที่มาของการตั้ง[[สมมติฐานโลกของ RNA|สมมติฐานที่ว่าในอดีตเซลล์เคยใช้อาร์เอ็นเอในการเร่งปฏิกิริยามาก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นโปรตีนที่เป็นเอนไซม์ในภายหลัง จึงเชื่อว่าเป็นส่วนที่เหลืออยู่ของ [[สมมติฐานโลกของ RNA|โลกของ RNA]].<ref>{{cite journal |author=Cech T |title=Structural biology. The ribosome is a ribozyme |journal=Science |volume=289 |issue=5481 |pages=878–9 |year=2000 |pmid=10960319 | doi = 10.1126/science.289.5481.878 <!--Retrieved from CrossRef by DOI bot-->}}</ref>
 
ไรโบโซมสร้างโปรตีนจากรหัสพันธุกรรมใน [[mRNA]] ไรโบโซมอิสระอยู่ใน [[ไซโตซอล]] (ส่วนที่เป็นกึ่งของเหลวของ[[ไซโทพลาสซึม]]); อีกส่วนจะจับอยู่กับ [[RER]] หรือ [[เยื่อหุ้มนิวเคลียส]]. ไรโบไซม์เป็นสิ่งที่มีโครงสร้างเป็น RNA จึงเชื่อว่าเป็นส่วนที่เหลืออยู่ของ [[สมมติฐานโลกของ RNA|โลกของ RNA]].<ref>{{cite journal |author=Cech T |title=Structural biology. The ribosome is a ribozyme |journal=Science |volume=289 |issue=5481 |pages=878–9 |year=2000 |pmid=10960319 | doi = 10.1126/science.289.5481.878 <!--Retrieved from CrossRef by DOI bot-->}}</ref> การสลาย [[พันธะเปบไทด์]] เกี่ยวข้องกับหมู่ไฮดรอกซิลของ C2 ของ RNA ที่มีเบส A ตำแหน่ง P
 
ในบางครั้งจัดให้ไรโบโซมเป็นออร์แกแนลล์ แต่โดยทั่วไปออร์แกแนลล์มักจะหมายถึงส่วนที่เป็นบริเวณย่อยของเซลล์มีเยื่อหุ้ม ซึ่งไรโบโซมไม่มี บางครั้งจึงเรียกไรโบโซมว่าออร์แกแนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม
7,164

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์