ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้าชุงยอลแห่งโครยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าชุงยอลแห่งโครยอ (เกาหลี충렬; ฮันจา忠烈; อาร์อาร์Chungnyeol; เอ็มอาร์Ch'ungnyǒl ค.ศ. 1236 - ค.ศ. 1308) เป็น ประมุของค์ที่25แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 1274 - ค.ศ. 1298 และ ค.ศ. 1298 - ค.ศ. 1308)

พระเจ้าชุงยอลประสูติเมื่อค.ศ. 1236 พระนามว่า วัง ชิม (왕심, 王諶) เป็นพระโอรสขององค์ชายรัชทายาทวังจอน (왕전, 王倎) และพระชายาคิม ในค.ศ. 1254 องค์ชายรัชทายาทวังจอนขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าวอนจง (원종, 元宗) ต่อจากพระราชบิดาคือพระเจ้าโคจง (고종, 高宗) องค์ชายวังชิมจึงได้รับการสถาปนาเป็นองค์ชายรัชทายาทในค.ศ. 1254 ในค.ศ. 1274 พระเจ้าวอนจงพระราชบิดาได้สู่ขอพระธิดาของพระจักรพรรดิหยวนซื่อจู (元世祖) กุบไลข่าน (Kublai Khan) พระนามว่า Khutugh beki มาเป็นพระชายาขององค์ชายรัชทายาทวังชิม พระเจ้าเจ้าวอนจงสวรรคตในปีเดียวกันนั้น องค์ชายรัชทายาทวังชิมจึงขึ้นครองราชสมบัติต่อ ได้รับพระราชทานพระนามจากพระจักรพรรดิหยวนซื่อจูเป็น เจ้าชุงยอล (충렬왕, 忠烈王)

ในรัชสมัยของพระเจ้าชุงยอลแคว้นโครยอได้กลายเป็นฐานสำหรับทัพมองโกลในการรุกรานญี่ปุ่น[1] ในค.ศ. 1274 ซึ่งโครยอก็ต้องส่งทัพเข้าช่วยและทัพมองโกลและเกาหลีประสบกับความพ่ายแพ้ พระจักรพรรดิหยวนซื่อจูจึงมีพระราชโองการให้เตรียมการขนานใหญ่เพื่อทำการบุกญี่ปุ่นอีกครั้ง ทำให้เกาหลีต้องสูญเสียทรัพยากรทั้งกำลังคนและสิ่งของไปจำนวนมาก ทัพมองโกลและเกาหลีทำการบุกอีกครั้งในค.ศ. 1281 แต่ก็ไม่สำเร็จอยู่ดี

ในค.ศ. 1297 องค์หญิงเจกุก (제국대장공주, 齊國大長公主) พระมเหสีของเจ้าชุงยอลที่เป็นพระธิดาของกุบไลข่านนั้น สิ้นพระชนม์ลง องค์ชายรัชทายาท (ภายหลังเป็น เจ้าชุงซอน) ซึ่งประทับอยู่ที่เมืองปักกิ่งทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระราชมารดาก็พิโรธมาก รีบเสด็จกลับมาเมืองแคซองแล้วกล่าวหาราชสำนักว่าลอบปลงพระชนม์พระมารดาเป็นการแก้แค้นชาวมองโกล ขุนนางและข้ารับใช้ในราชสำนักจำนวนมากถูกประหารชีวิต[2] เจ้าชุงยอลตกพระทัยกับความพิโรธของพระราชโอรสจนถวายฎีกาแด่พระจักรพรรดิหยวนเฉินจง (元成宗) เตมูร์ ข่าน (Temür Khan) ขอสละราชบัลลังก์ให้แก่พระโอรสในค.ศ. 1298 องค์ชายรัชทายาทขึ้นครองราชย์เจ้าชุงซอน (충선왕, 忠宣王) แต่ปรากฏว่าองค์หญิงคเยกุก (계국대장공주, 薊國大長公主) พระมเหสีของเจ้าชุงซอนมีความหึงหวงริษยาในองค์พระมเหสีตระกูลโจ พระมเหสีอีกองค์ของเจ้าชุงซอนซึ่งเป็นชาวเกาหลี องค์หญิงคเยกุกไปฟ้องพระจักรพรรดิเฉินจง พระจักรพรรดิเฉินจงมีรับสั่งให้เจ้าชุงซอนเสด็จมายังกรุงปักกิ่งและปลดลงจากราชบัลลังก์ และมอบราชสมบัติให้เจ้าชุงยอลดังเดิม

เป็นที่รู้จักกันในชื่อ chungnyeol กาวที่สั่งสมและพระจักรพรรดิในการรุกรานประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจและเรือรบในการรุกรานประเทศญี่ปุ่นร่วมกัน

เจ้าชุงยอลสวรรคตในค.ศ. 1308 เจ้าชุงซอนจึงกลับมาครองราชสมบัติอีกครั้ง

พระราชวงศ์

[แก้]
  • พระราชบิดา พระเจ้าวอนจง (원종, 元宗)
  • พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีจองซอน ตระกูล คิม 정순왕후 김씨(靜順王后)

พระมเหสี

พระชายา

  • พระชายาซุกชางวอนบี ตระกูล คิม 숙창원비 김씨(淑昌院妃)

พระสนม

  • องค์หญิงจองฮวา ตระกูล วัง (정화궁주 왕씨, 貞和宮主)


พระโอรส

  • องค์ชายชอนซอน (충선왕, 忠宣王) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีเจกุกแทจาง
  • องค์ชายคังยาง (강양공, 江陽公) พระราชโอรสขององค์หญิงจองฮวา ตระกูล วัง

พระธิดา

  • พระสนมจองนยองวอนบี (정녕원비, 靜寧院妃) พระราชธิดาขององค์หญิงจองฮวา ตระกูล วัง
  • พระสนมมยองซุนวอนบี (명순원비, 明順院妃) พระราชธิดาขององค์หญิงจองฮวา ตระกูล วังก่อนหน้า พระเจ้าชุงยอลแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าวอนจง พระราชาแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1851 - พ.ศ. 1856)
พระเจ้าชุงซอน

<references>

อ้างอิง

[แก้]
  1. Michael J. Seth. A concise history of Korea: from the neolithic period through the nineteenth century.
  2. http://www.koreanhistoryproject.org/Ket/C07/E0702.htm