พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ครองราชย์23 มีนาคม พ.ศ. 234220 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359
รัชสมัย17 ปี
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
รัชกาลถัดไปพระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
ประสูติ19 ตุลาคม พ.ศ. 2340
กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
สวรรคต20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359<brกรุง>กาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
(พระชนมายุ 19 พรรษา)
พระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีโกรัขชยาแห่งเนปาล
พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาห์
พระราชบิดาพระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
พระราชมารดาพระนางราชเรศวรีเทวีศาหะ

พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ เป็นพระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรเนปาล พระองค์ที่ 4 พระราชสมภพเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2340 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ และ พระนางราชเรศวรีเทวีศาหะ พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 2 ปี พระราชบิดาพระองค์ คือ พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ ได้สวรรคต พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2342 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ตั้งแต่ยังน้อยของราชอาณาจักรเนปาล และเสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359 พระชนมายุได้ 19 พรรษา ครองราชย์ได้ 17 ปี