ข้ามไปเนื้อหา

สมเด็จพระเจ้าปฤถวีแห่งเนปาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรม
ศาหเทวะ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ครองราชย์17 พฤษภาคม 2424 — 11 ธันวาคม 2454
รัชสมัย30 ปี
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ
ประสูติ18 สิงหาคม พ.ศ. 2418
สวรรคต11 ธันวาคม พ.ศ. 2454
พระมเหสีสมเด็จพระราชินีลักษมีทิพเยษรานี ศาหะ
สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาหะ
พระราชบิดาเจ้าชายตริโลกยาบิรพิกรมศาหะ
พระราชมารดาธิดานายจูง บาฮาดูร์

สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล พระองค์ที่ 7 พระองค์ครองราชย์ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2424 จนถึง 11 ธันวาคม 2454 พระราชสมภพเมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2418 เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายตริโลกยาบิรพิกรมศาหะ ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ กับธิดานายจูง บาฮาดูร์ อดีตนายกรัฐมนตรีเนปาล พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล

พระองค์ครองราชย์หลังจากที่เจ้าชายตริโลกยาบิรพิกรมศาหะ พระราชบิดาของพระองค์ ซึ่งเป็นองค์รัชทายาทได้สิ้นพระชนม์ พระองค์จึงได้กลายเป็นองค์รัชทายาทแทน และได้ครองราชย์ในที่สุด

ในรัชกาลของพระองค์ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เนปาลคือการเข้ามาครั้งแรกของรถยนต์ การสร้างระบบประปาที่ทันสมัย และระบบสุขาภิบาลที่ดีของประเทศ พระราชธิดาพระองค์โตของพระองค์ เจ้าหญิงพระราชกุมารีลักษมีราชยาลักษมีเทวีศาหะ ได้เสกสมรสกับจอมพลมาร์ชัล ไกเซอร์ รานา เจ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นมกุฎราชกุมารีและรัชทายาทจนเมื่อพระองค์มีพระชนมายุย่างเข้าสู่วัยรุ่น พระอนุชาของพระองค์ สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะก็ทรงประสูติ ซึ่งก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะมีแต่พระราชธิดา 4 พระองค์

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าปฤถวีแห่งเนปาล ถัดไป
พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
(17 พฤษภาคม 2424 — 11 ธันวาคม 2454)
สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ