พรรคอนาคตไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคอนาคตไทย
หัวหน้าประวัติ เทียนขุนทด
เลขาธิการภัครัตน์ มุขแก้ว
ก่อตั้ง25 เมษายน พ.ศ. 2551
ที่ทำการ807 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร[1]
จำนวนสมาชิก  (ปี 2564)6,618[2]
รองหัวหน้าภูวดล วงศ์คำลือ
พีระเดช ชาญเดช
เหรัญญิกอัมพรินทร์ แซ่โง้ว
โฆษกพิษณุ พิมพูล
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคอนาคตไทย (อังกฤษ: Thailand's Future Party) พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นลำดับที่ ๓/๒๕๕๑ มีนาย ทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ และนาย สมลักษณ์ มโนรส เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 6 คนโดยมีที่ทำการพรรคแห่งแรกตั้งอยู่ที่ 548 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร [3] ต่อมาในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 นางสาววัชรี อิทธิภูวดล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจึงพ้นจากตำแหน่งเหรัญญิกพรรค ทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 7 คน[4] และต่อมาในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552 นางศรีวรรณ อุ่นใจ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคจึงพ้นจากตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 6 คน[5]

ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอนาคตไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกข้อบังคับพรรคอนาคตไทย ฉบับ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ฉบับใหม่แทนโดยข้อบังคับพรรคฉบับใหม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ทำการพรรคมาอยู่ที่ที่ทำการพรรคในปัจจุบัน พร้อมกันนี้นายทนงศักดิ์หัวหน้าพรรคคนแรกได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคกลางที่ประชุมใหญ่ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกที่เหลือ 6 คนต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ที่ประชุมจึงทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 11 คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย วีระพล เหมรัตนากร และนาย ชินวัตร ยะทะนนท์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่

ในปี พ.ศ. 2556 นายชินวัตรได้ขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค ทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 10 คน[6]หลังจากนั้นในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นายวีระพลได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ[7]ต่อมาทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เป็นการด่วน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายวีระพลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นสมัยที่ 2 พร้อมกับเลือกนาย พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่[8]

ต่อมาในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พรรคอนาคตไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๑ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค จัดทำคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายของพรรค รวมถึงเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ และนาง ภัครัตน์ มุขแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่[9]แต่หลังจากนั้นในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพรศักดิ์ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคจึงพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้กรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ[10]ทำให้ทางพรรคต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 10 คนที่ประชุมมีมติเลือกนาย ประวัติ เทียนขุนทด เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ประชุมมีมติเลือกนาง ภัครัตน์ มุขแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2

ต่อมาในต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พรรคอนาคตไทยได้ปรากฎเป็นข่าวเมื่อชื่อของพรรคได้เป็น 1 ใน 3 ชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นชื่อใหม่ของพรรคการเมืองที่ ส.ส. จากอดีต พรรคอนาคตใหม่ ทั้ง 55 คนจะย้ายไปสังกัด ทั้ง ๆ ที่พรรคอนาคตไทยยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่

บุคลากร[แก้]

หัวหน้าพรรค[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ พรรคราษฎร 25 เมษายน พ.ศ. 2551 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552[11]
2 วีระพล เหมรัตนากร 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
3 พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
4 ประวัติ เทียนขุนทด 15 กันยายน พ.ศ. 2562[12] ปัจจุบัน

เลขาธิการพรรค[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 สมลักษณ์ มโนรส 25 เมษายน พ.ศ. 2551 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552
2 ชินวัตร ยะทะนนท์ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556
3 พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
4 ภัครัตน์ มุขแก้ว 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
15 กันยายน พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

การเลือกตั้ง[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พรรคอนาคตไทยส่งผู้สมัครในระบบแบ่งเขต 1 คน คือนางสาวสุวรรณดี พวงดอกไม้ (จังหวัดชุมพร เขต 1) โดยไม่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ผลการเลือกตั้งปรากฎว่าไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ต่อมาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 พรรคอนาคตไทยส่งผู้สมัครในระบบแบ่งเขต 1 คน และไม่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเช่นกัน คือ นายประวัติ เทียนขุนทด (กรุงเทพมหานคร เขต 14) ผลการเลือกตั้งปรากฎว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งเช่นกัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย (หน้า ๑๖๕)
 2. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (ลำดับที่ 9)
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอนาคตไทย
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย