ปรวิสัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปรวิสัย, ปรนัย, วัตถุวิสัย หรือ ภววิสัย (อังกฤษ: objectivity) คือสิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง เงื่อนไขที่เป็นความจริง โดยไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจ นั่นคือผลของการตัดสินใด ๆ จะไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและความรู้สึก ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามปรวิสัยมักจะถูกค้นพบมากกว่าที่จะถูกสร้างขึ้นมา ในทางปรัชญา สิ่งที่เป็นปรวิสัยจะเป็นจริงเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในเวลาใด หรือกับบุคคลใด มีความหมายตรงข้ามกับอัตวิสัย ข้อเท็จจริงที่เป็นอัตวิสัยจะเป็นปรวิสัยก็ต่อเมื่อ สิ่งนั้นเป็นข้อเท็จจริงบนเงื่อนไขเฉพาะอย่าง ในเวลาเฉพาะ ในสถานที่เฉพาะ หรือกับบุคคลเฉพาะ


ทัศนะที่มีความเชื่อว่า "การมีอยู่หรือความจริงของสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวมันเอง" สิ่งนั้นเป็นจริงในตัวเอง การมีอยู่ของสิ่งนั้นไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจ และความรู้สึกของคนที่ตัดสิน หรือรับรู้สิ่งนั้น เช่น คุณถามว่า มีหนังสือกี่เล่มที่ชั้นวางหนังสือชั้นนั่น คุณจะทราบคำตอบได้เมื่อคุณนับหนังสือ

ดูเพิ่ม[แก้]