ข้ามไปเนื้อหา

กฎธรรมชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กฎธรรมชาติ (อังกฤษ: natural law) เป็นระบบกฎหมายที่มีพื้นฐานมาจากการสังเกตธรรมชาติมนุษย์อย่างใกล้ชิด จากค่านิยมต่าง ๆ ที่คิดขึ้นโดยผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ว่าเป็นเนื้อแท้ของธรรมชาติมนุษย์ ซึ่งสามารถหาข้อสรุปด้วยการให้เหตุผลแบบนิรนัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้แยกจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายของรัฐ หรือกฎที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลในสังคมได้[1] โดยทฤษฎีกฎธรรมชาติสามารถหมายถึงทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม การเมือง กฎหมาย และศีลธรรมรวมกัน[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. Finnis, John (2020), "Natural Law Theories", ใน Zalta, Edward N. (บ.ก.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-09-10, สืบค้นเมื่อ 2020-10-19
  2. Murphy, Mark (2019), "The Natural Law Tradition in Ethics", ใน Zalta, Edward N. (บ.ก.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-13, สืบค้นเมื่อ 2020-10-19