ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/รายงาน/กรุ 3

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล สถานะ
  บริการย้ายหมวดหมู่ V2
  16:18, 19 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:อาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร หมวดหมู่:ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-02-19 16:28:58
  08:58, 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ส่วนประกอบของคริสต์ศาสนสถาน หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมคริสต์ศาสนสถาน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามวิกิอังกฤษ Yes check.svg
  14:09, 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:หอศีลจุ่ม หมวดหมู่:หอล้างบาป พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความ "หอล้างบาป" Yes check.svg
  21:08, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หมวดหมู่:การคอมพิวเตอร์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) royin Yes check.svg 2013-02-24 22:01:43
  02:25, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์คาเปต์ หมวดหมู่:ราชวงศ์กาแป Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ Yes check.svg 2013-02-25 03:02:07
  17:28, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์แห่งยูดาห์ หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ยูดาห์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหมวดหมู่ พระมหากษัตริย์ดินแดนอื่น ๆ Yes check.svg 2013-02-25 18:01:22
  17:28, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์แห่งอิสราเอล หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์อิสราเอล พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหมวดหมู่ พระมหากษัตริย์ดินแดนอื่น ๆ Yes check.svg 2013-02-25 18:02:22
  23:27, 26 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:แม่แบบธง หมวดหมู่:Flag template system Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ย้ายชั่วคราว เตรียมตัวย้ายใหม่อีกรอบ Yes check.svg 2013-02-27 01:21:18
  01:46, 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:แม่แบบประเทศ หมวดหมู่:แม่แบบธง Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) นี่มันแม่แบบธง Yes check.svg 2013-02-27 01:54:51
  01:46, 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:แม่แบบประเทศ หมวดหมู่:แม่แบบธง Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) นี่มันแม่แบบธง Yes check.svg 2013-02-27 02:20:19
  10:29, 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:มหาวิหาร หมวดหมู่:อาสนวิหาร พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความอาสนวิหาร Yes check.svg 2013-02-27 11:52:48
  10:29, 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ หมวดหมู่:พระราชาคณะเจ้าคณะรอง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความพระราชาคณะเจ้าคณะรอง Yes check.svg 2013-02-27 11:56:04
  13:58, 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:แม่แบบประัวัติศาสตร์ญี่ปุ่น หมวดหมู่:แม่แบบประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สระซ้อน Yes check.svg 2013-02-27 13:59:18
  13:54, 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอธิค หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอทิก พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-02-28 15:13:35
  13:54, 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอธิค หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอทิก พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-02-28 15:14:32
  13:54, 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอธิคแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอทิกแบ่งตามประเทศ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-02-28 15:14:51
  13:56, 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างแบบกอธิค หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างแบบกอทิก พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-02-28 15:15:12
  18:35, 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT) หมวดหมู่:SDRAM หมวดหมู่:เอสดีแรม Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ชื่อไทย Yes check.svg 2013-02-28 18:35:59
  05:39, 3 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ลัทธิมาร์กซ หมวดหมู่:ลัทธิมากซ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้สอดคล้องกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-03 17:51:55
  14:47, 4 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ลัทธินอสติก หมวดหมู่:ไญยนิยม พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความ ไญยนิยม Yes check.svg 2013-03-04 14:55:14
  23:16, 4 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การตรวจหาและการแก้ไขความผิดพลาด หมวดหมู่:การตรวจหาและแก้ไขความผิดพลาด Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) กระชับกว่า + ชื่อเดียวกับบทความ Yes check.svg 2013-03-04 23:18:02
  10:02, 5 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การตรวจหาและแก้ไขความผิดพลาด หมวดหมู่:การตรวจหาและแก้ความผิดพลาด Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-03-05 10:03:56
  11:38, 5 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การประท้วงในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง พ.ศ. 2553-2554 หมวดหมู่:อาหรับสปริง Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เป็นคำกลาง/ไม่ต้องอัปเดต พ.ศ. Yes check.svg 2013-03-05 13:37:28
  11:45, 8 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ล้านนา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความกษัตริย์ดินแดนอื่น Yes check.svg 2013-03-08 11:53:43
  11:45, 8 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ล้านช้าง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความกษัตริย์ดินแดนอื่น Yes check.svg 2013-03-08 11:54:55
  11:45, 8 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์แห่งแคว้นโยนกเชียงแสน หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์โยนกเชียงแสน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความกษัตริย์ดินแดนอื่น Yes check.svg 2013-03-08 11:56:06
  11:45, 8 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์แห่งมาดากัสการ์ หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์มาดากัสการ์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความกษัตริย์ดินแดนอื่น Yes check.svg 2013-03-08 11:57:18
  11:59, 8 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ฮาโนเวอร์ หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ฮันโนเวอร์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามราชอาณาจักรฮันโนเวอร์ Yes check.svg 2013-03-08 12:06:52
  11:59, 8 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์วิซิกอธ หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์แห่งชาววิซิกอท พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชาววิซิกอท Yes check.svg 2013-03-08 12:08:04
  01:03, 11 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เลปลูโบวีลาชเดอฟรองซ์ หมวดหมู่:เลปลูว์โบวีลาฌเดอฟร็องส์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้ตรงกับหลักเกณฑ์การทับศัพท์ Yes check.svg 2013-03-11 01:05:27
  12:53, 15 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย‎ หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย‎ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-15 14:20:37
  12:53, 15 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:แหล่งท่องเที่ยวในประเทศบราซิล‎ หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศบราซิล‎ sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-15 14:21:46
  17:39, 18 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นายกรัฐมนตรีไทยที่ถูกรัฐประหาร หมวดหมู่:ผู้นำที่พ้นตำแหน่งจากการรัฐประหาร 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) interwiki Yes check.svg 2013-03-18 21:29:17
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สังคายนาสากลของศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:สภาสังคายนาสากล พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความ สภาสังคายนาสากล Yes check.svg 2013-03-19 16:56:20
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดคยองกี‎ หมวดหมู่:จังหวัดคย็องกี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 20:30:15
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดคยองซังเหนือ‎ หมวดหมู่:จังหวัดคย็องซังเหนือ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 20:31:26
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดคยองซังใต้ หมวดหมู่:จังหวัดคย็องซังใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 20:32:36
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดคังวอน (เกาหลีใต้) หมวดหมู่:จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้) Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 20:33:47
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดจอลลาเหนือ หมวดหมู่:จังหวัดช็อลลาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 20:35:03
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดจอลลาใต้ หมวดหมู่:จังหวัดช็อลลาใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 20:36:14
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดชุงชองเหนือ‎ หมวดหมู่:จังหวัดชุงช็องเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 20:37:25
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดชุงชองใต้ หมวดหมู่:จังหวัดชุงช็องใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 20:38:36
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:แทจอน หมวดหมู่:แทจ็อน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 20:39:48
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากแทจอน หมวดหมู่:บุคคลจากแทจ็อน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความแทจ็อน Yes check.svg 2013-03-19 20:42:22
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดคยองกี‎ หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดคย็องกี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความจังหวัดคย็องกี Yes check.svg 2013-03-19 20:43:33
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดคยองซังเหนือ‎ หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดคย็องซังเหนือ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความจังหวัดคย็องซังเหนือ‎ Yes check.svg 2013-03-19 20:44:44
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดคยองซังใต้ หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดคย็องซังใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความจังหวัดคย็องซังใต้ Yes check.svg 2013-03-19 20:45:54
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดคังวอน (เกาหลีใต้) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้) Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความจังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้) Yes check.svg 2013-03-19 20:47:05
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดจอลลาเหนือ หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดช็อลลาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความจังหวัดช็อลลาเหนือ Yes check.svg 2013-03-19 20:48:16
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดจอลลาใต้ หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดช็อลลาใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความจังหวัดช็อลลาใต้ Yes check.svg 2013-03-19 20:49:27
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดชุงชองเหนือ‎ หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดชุงช็องเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความจังหวัดชุงช็องเหนือ Yes check.svg 2013-03-19 20:50:38
  16:42, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดชุงชองใต้ หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดชุงช็องใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความจังหวัดชุงช็องใต้ Yes check.svg 2013-03-19 20:51:48
  23:43, 19 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดคังวอน (เกาหลีเหนือ)‎ หมวดหมู่:จังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีเหนือ) Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-19 23:47:51
  04:38, 20 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดพยองอันเหนือ‎ หมวดหมู่:จังหวัดพย็องอันเหนือ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-20 05:01:26
  04:38, 20 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดพยองอันใต้‎ หมวดหมู่:จังหวัดพย็องอันใต้‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-20 05:02:35
  04:38, 20 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดฮวางแฮเหนือ‎ หมวดหมู่:จังหวัดฮวังแฮเหนือ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-20 05:03:44
  04:38, 20 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดฮวางแฮใต้‎ หมวดหมู่:จังหวัดฮวังแฮใต้‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-20 05:04:53
  04:38, 20 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดฮวางแฮใต้‎ หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดฮวังแฮใต้‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-20 05:06:02
  04:38, 20 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดฮัมกยองเหนือ หมวดหมู่:จังหวัดฮัมกย็องเหนือ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-20 05:07:11
  04:38, 20 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดฮัมกยองใต้ หมวดหมู่:จังหวัดฮัมกย็องใต้‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-20 05:08:20
  07:09, 20 มีนาคม 2556 หมวดหมู่:อาณาจักรโกคูรยอ‎ หมวดหมู่:อาณาจักรโคกูรยอ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-20 08:01:28
  07:09, 20 มีนาคม 2556 หมวดหมู่:ราชวงศ์โกคูรยอ‎‎ หมวดหมู่:ราชวงศ์โคกูรยอ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-20 08:02:41
  07:13, 20 มีนาคม 2556 หมวดหมู่:ราชวงศ์โชซอน หมวดหมู่:ราชวงศ์โชซ็อน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-20 08:04:15
  07:40, 20 มีนาคม 2556 หมวดหมู่:อาณาจักรแพคเจ‎ หมวดหมู่:อาณาจักรแพ็กเจ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-20 08:05:24
  07:40, 20 มีนาคม 2556 หมวดหมู่:ราชวงศ์แพคเจ‎‎ หมวดหมู่:ราชวงศ์แพ็กเจ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-03-20 08:06:38
  07:42, 20 มีนาคม 2556 หมวดหมู่:อาณาจักรซิลลา‎‎ หมวดหมู่:อาณาจักรชิลลา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-20 08:07:47
  07:42, 20 มีนาคม 2556 หมวดหมู่:ราชวงศ์ซิลลา‎‎ หมวดหมู่:ราชวงศ์ชิลลา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-20 08:08:56
  08:15, 20 มีนาคม 2556 หมวดหมู่:บุคคลในยุคราชวงศ์โชซอน‎‎ หมวดหมู่:บุคคลในยุคราชวงศ์โชซ็อน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-03-20 09:01:46
  08:08, 21 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ที่ถูกลอบปลงพระชนม์ หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ที่ถูกปลงพระชนม์ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) murdered monarches Yes check.svg 2013-03-21 09:01:37
  09:17, 21 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์หริภุญชัย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความพระมหากษัตริย์ดินแดนอื่น Yes check.svg 2013-03-21 10:01:22
  15:57, 22 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์รัสเซีย หมวดหมู่:ซาร์แห่งรัสเซีย 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) กำกวม Yes check.svg 2013-03-22 16:01:23
  18:38, 24 มีนาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฮังการี หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ฮังการี 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) __เหตุผล__(แนะนำให้ใส่) Yes check.svg 2013-03-24 19:01:15
  11:56, 4 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอธิคอังกฤษ หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอทิกแบบอังกฤษ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความหลัก Yes check.svg 2013-04-04 13:27:32
  00:13, 4 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:มวยปล้ำในลอสแอนเจลิส,รัฐแคลิฟอร์เนีย หมวดหมู่:มวยปล้ำในลอสแอนเจลิส (รัฐแคลิฟอร์เนีย) Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-04 15:47:43
  08:00, 8 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เค-ป็อป หมวดหมู่:เคป็อป Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) การเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ข้อ 8 "คำประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (hyphen) ให้ทับศัพท์โดยเขียนติดต่อกันไป...ยกเว้นในกรณีที่เป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนาม..." Yes check.svg 2013-04-08 14:24:58
  08:00, 8 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักร้องเค-ป็อป หมวดหมู่:นักร้องเคป็อป Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  " _____ "
  Yes check.svg 2013-04-08 15:00:07
  02:27, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรการกุศล หมวดหมู่:องค์การการกุศล Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ในภาษาอังกฤษใช้ organizations และ organization แปลว่า องค์การ (องค์กร คือ organ) จึงเปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" (ต่อไปจะเรียกเหตุผลนี้ว่า "(ก)") X mark.svg 2013-04-09 20:41:03
  02:27, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หมวดหมู่:องค์การไม่แสวงหาผลกำไร Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:42:37
  02:27, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรการกุศลนานาชาติ หมวดหมู่:องค์การการกุศลระหว่างประเทศ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) และเปลี่ยน "นานาชาติ" เป็น "ระหว่างประเทศ" ในสอดคล้องกับ "องค์การระหว่างประเทศ" (international organization) X mark.svg 2013-04-09 20:42:54
  02:27, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรพัฒนาเอกชน หมวดหมู่:องค์การนอกภาครัฐ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) และ "องค์การนอกภาครัฐ" เป็นศัพท์บัญญัติ X mark.svg 2013-04-09 20:43:17
  02:32, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรเอดส์ หมวดหมู่:องค์การเอดส์ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:43:48
  02:37, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรทางดาราศาสตร์ หมวดหมู่:องค์การอวกาศ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ภาษาอังกฤษใช้ space agencies และ space agency ที่เป็นชื่อหน่วยงาน ในภาษาไทยปรากฏว่าใช้อย่างเป็นทางการว่า องค์การอวกาศ เช่น องค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency) X mark.svg 2013-04-09 20:44:35
  02:37, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรด้านการแพทย์และสุขภาพ หมวดหมู่:องค์การแพทย์และสุขภาพ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:45:13
  02:37, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรคอมพิวเตอร์ หมวดหมู่:องค์การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) และภาษาอังกฤษใช้ computer-related organizations X mark.svg 2013-04-09 20:45:46
  02:37, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรแบ่งตามประเภท หมวดหมู่:องค์การแบ่งตามประเภท Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:45:58
  02:37, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:องค์การแบ่งตามประเทศ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:46:14
  02:41, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรมาตรฐาน หมวดหมู่:องค์การมาตรฐาน Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:46:54
  02:41, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรทางสังคม หมวดหมู่:องค์การด้านสังคม Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) และเปลี่ยน "ทาง" เป็น "ด้าน" X mark.svg 2013-04-09 20:47:03
  02:41, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรทางเภสัชกรรม หมวดหมู่:องค์การทางเภสัชกรรม Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:47:12
  02:41, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรทางเภสัชกรรมในยุโรป หมวดหมู่:องค์การทางเภสัชกรรมในยุโรป Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:47:27
  02:43, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรการกุศลสำหรับเด็ก หมวดหมู่:การกุศลเด็ก Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ภาษาอังกฤษใช้ children's charities X mark.svg 2013-04-09 20:48:01
  03:05, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรแบ่งตามปีที่ก่อตั้ง หมวดหมู่:องค์การแบ่งตามปีที่ก่อตั้ง Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:48:37
  03:05, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 16 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 16 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:48:46
  03:05, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 17 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 17 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:49:03
  03:05, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 18 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 18 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:49:19
  03:05, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 20:50:05
  03:05, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 20:50:50
  03:05, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 6 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 6 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) X mark.svg 2013-04-09 20:51:00