ผู้ใช้:Kuenley/กระบะทราย

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  แม่แบบ:กล่องข้อมูล นักวิชาการ

  สุรศักดิ์ สีลูกวัด ชื่อเล่น หนึ่ง เกิดวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2530 เป็นบุตรของนายสง่า สีลูกวัด (สวย สีลูกวัด) และนางรุ่งราตรี สีลูกวัด (รุ่งราตรี สาระภิรมย์) เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน สุรศักดิ์ สีลูกวัด เป็นคนโต

  สุรศักดิ์ เป็น นักวิชาการด้านการศึกษา นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ และยังเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม การอ่าน การตลาด ประชาสัมพันธ์

  ประวัติการศึกษา[แก้]

  ศึกษาชั้นอนุบาลที่ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จบปริญญาตรีสาขาการการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จบการศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนา เอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประวัติการทำงาน[แก้]

  • บริษัท ไดเร็คมีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
   • 2554 เจ้าหน้าที่การตลาด
   • 2556 เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อสังคม
   • 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
   • 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
  • บริษัท ซิโน – ไทย คอมมูนิเคชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
   • 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
  • บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
   • 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
  • บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
   • ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโครงการพิเศษ

  ผลงานวิชาการ[แก้]

  • คู่มือการทำวิจัย โครงการศึกษาองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย 2556
  • วิจัย การศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนร่วม สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร 2558

  รางวัล/เกียรติคุณ[แก้]

  • รางวัลดีเด่น ผลงานบทความทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนร่วม สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร 2558 ในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ภาคโปสเตอร์ ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
  Thailand Expo.jpg

  วิทยากรรับเชิญ[แก้]

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญไปบรรยายในหัวข้อ “การจัดการองค์ความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศสำคัญในการค้นคว้า และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม”
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตตาตลี นครสวรรค์ เชิญไปบรรยายในหัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน”

  อ้างอิง[แก้]