การอ่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพเฟรซโกเกี่ยวกับการอ่าน

การอ่านเป็นการรับรู้สารโดยการดูตัวหนังสือจากการเขียน ในทางคอมพิวเตอร์ การอ่านหมายถึง การนำข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำออกมาอีกด้วย

การอ่านในทางการสื่อสาร[แก้]

การอ่านในทางการสื่อสาร เป็นการรับรู้สารโดยการดูตัวหนังสือจากการเขียน แต่ในบางทีอาจครอบคลุมถึง การดูสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นอวัจนภาษา เช่น การอ่านแผนที่ การอ่านป้าย หรือ การนำใช้นิ้วลูบในการอ่านอักษรเบรลล์ เป็นต้น การอ่านมีความหมายโดยกว้างว่า การดู(หรือสัมผัสในกรณีอักษรเบรลล์) โดยวิเคราะห์ไตร่ตรองสารด้วย

อุปสรรคในการอ่าน[แก้]

อุปสรรคในการอ่านแบ่งได้สองประการคือ

  • อุปสรรคภายนอก หมายถึงการมีแสงรบกวน หรือไม่มีปัจจัยเพียงพอในการอ่าน เช่น อยู่ในที่มืด เป็นต้น
  • อุปสรรคภายใน หมายถึงปัญหาทางด้านตา เช่นปัญหาสายตา ตาฝ้าฟาง ตาบอด หรือมีความพิการในด้านการสูญเสียการมองเห็น เป็นต้น

การอ่านในทางคอมพิวเตอร์[แก้]

การอ่านในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]