ติมอร์เชื้อสายจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชาวติมอร์เชื้อสายจีน
East Timor hakka wedding.jpg
งานแต่งงานของชาวติมอร์เชื้อสายจีนแคะแบบคริสต์
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
ติมอร์-เลสเต ประเทศติมอร์-เลสเต
ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
ภาษา
ภาษาเตตุน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
ศาสนา
ส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ส่วนน้อยนับถือลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ และศาสนาพุทธ

ชาวติมอร์เชื้อสายจีน เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความสำคัญมากกลุ่มหนึ่งในประเทศติมอร์-เลสเตทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างติมอร์กับจีนที่มีมาอย่างยาวนาน

ประวัติ[แก้]

สมัยประวัติศาสตร์[แก้]

เกาะติมอร์ เป็นที่รู้จักของนักเดินเรือชาวจีนมาแต่สมัยโบราณโดยเดินเรือมาติดต่อรับซื้อไม้หอมและน้ำผึ้งจากติมอร์ ต่อมาภายหลังเมื่อโปรตุเกสได้เกาะติมอร์เป็นอาณานิคม ได้นำช่างชาวจีนจากมาเก๊ามาตั้งถิ่นฐานในอาณานิคมติมอร์โปรตุเกส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแคะ และเป็นผู้ชายเสียส่วนมาก ชายชาวจีนที่อพยพมาจึงได้แต่งงานกับสตรีพื้นเมือง จนคนรุ่นลูกหลานมีผิวคล้ำแทบไม่เหมือนบรรพบุรุษจีนของตน นอกจากนั้นรัฐบาลจีนก่อนการเปลี่ยนระบอบการปกครองเคยส่งผู้แทนการทูตมาเปิดสถานกงสุลที่ติมอร์โปรตุเกสด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน[แก้]

ในช่วงที่โปรตุเกสถอนตัวออกจากติมอร์ตะวันออกและประเทศอินโดนีเซียผนวกดินแดนติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดหนึ่งของอินโดนีเซียนั้น มีหลักฐานว่ามีชาวติมอร์เชื้อสายจีนอยู่ในประเทศประมาณ 15,000 คน โดยครอบครัวชาวติมอร์ตะวันออกเชื้อสายจีนจำนวนมากเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย และชาวติมอร์เหล่านี้พากันอพยพกลับมาอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่สหประชาชาติเข้ามาปกครองติมอร์ตะวันออกและมอบเอกราชคืนให้แก่ประชาชนติมอร์ฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ปัจจุบันตัวเลขประมาณการคาดว่ามีชาวติมอร์เชื้อสายจีนอาศัยอยู่ในประเทศประมาณ 20,000 คนหรือร้อยละ 2 ของประชากรทั้งประเทศ

การดำรงชีวิต[แก้]

ชาวติมอร์เชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในอาณานิคมติมอร์โปรตุเกสประกอบอาชีพค้าขายมาแต่เดิม แม้ว่าภายหลังจะมีชาวติมอร์เชื้อสายจีนส่วนหนึ่งอพยพออกไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียในระหว่างช่วงที่อินโดนีเซียปกครองติมอร์ฯ ก็ตาม แต่ก็มีชาวติมอร์เชื้อสายจีนจำนวนไม่น้อยที่ยังอาศัยอยู่ในติมอร์ฯ โดยประกอบอาชีพค้าขายสืบมา เมื่อประเทศเป็นเอกราช ชาวติมอร์เชื้อสายจีนรุ่นใหม่ที่เดินกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนนอกจากประกอบอาชีพค้าขายแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งเข้ารับราชการและเข้าสู่วงการเมือง ปัจจุบันธุรกิจร้านค้าในกรุงดิลีร้อยละ 90 ชาวติมอร์เชื้อสายจีนเป็นเจ้าของ[1]

ศาสนา[แก้]

ชาวติมอร์เชื้อสายจีน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเช่นเดียวกับชนกลุ่มใหญ่ในประเทศ มีส่วนน้อยที่นับถือศาสนาแบบชาวจีน อย่างลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า และศาสนาพุทธ

อ้างอิง[แก้]