ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลหลุมข้าว (อำเภอโคกสำโรง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหลุมข้าว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Lum Khao
ประเทศไทย
จังหวัดลพบุรี
อำเภอโคกสำโรง
พื้นที่
 • ทั้งหมด48 ตร.กม. (19 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2551)[1]
 • ทั้งหมด3,484 คน
 • ความหนาแน่น72.58 คน/ตร.กม. (188.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 15120
รหัสภูมิศาสตร์160304
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหลุมข้าว เป็นตำบลในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต

[แก้]

ตำบลหลุมข้าวตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอำเภอโคกสำโรง และห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางกะพี้ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ และตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลพุคาและตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่

ประวัติ

[แก้]

ในหน้าฝนซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก จึงทำให้เกิดน้ำท่วม ข้าวไม่พอกิน แต่มีปลามาก มีบ่อน้ำปลา โอ่งน้ำปลา ปลาร้า เป็นสินค้าประจำหมู่บ้าน เมื่อการทำมาหากินลำบากจึงคิดหาที่ทำกินใหม่ จึงนำเกวียนมุ่งหน้ามาทางบ้านดอน พอถึงหนองเกวียนหัก เกิดอาเพศมีแร้งมารุมกินห่อข้าวที่เหลือ ในความเชื่อที่ว่าแร้งกาไม่เป็นมงคล จึงได้พากันเดินทางกลับบ้านกลับบ้านไป แล้วออกหาที่ทำกินใหม่จึงมาถึงบ้านหลุมข้าว ได้พบห้วยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ ปลาชุมมาก เหมาะแก่การสร้างที่อยู่อาศัย พอย้ายมาอยู่จึงขุดสระเพิ่มเติม ขุดไปเรื่อย ๆ ในสระพบแกลบเปลือกหรือข้าวเปลือก และสิ่งที่พบจึงกลายเป็นชื่อหมู่บ้านจึงเรียกว่า "ตำบลหลุมข้าว" เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพภูมิประเทศ

[แก้]

ตำบลหลุมข้าวมีพื้นที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,912 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา การใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม ลักษณะในการแบ่งพื้นที่มีพื้นที่ทั้งหมด 25,192 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 23,945 ไร่ พื้นที่ทำนา 23,685 ไร่ ไม้ผล 230 ไร่ พืชผัก 30 ไร่ พื้นที่อื่น ๆ 1,967 ไร่ มีลำคลองคลองหลายสายและการใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่า

ทรัพยากรน้ำ

[แก้]

ตำบลหลุมข้าวมีระบบการจัดการที่ดี มีลำคลองใหลผ่านชุมชนในหลายชุมชนด้วยกับ เช่น บ้านหลุมข้าว บ้านวังเวิน บ้านพรหมทินเหนือและบ้านพรหมทินใต้ ซึ่งเป็นลำคลองสายหลักของชาวบ้านที่ผูกพันอยู่กับน้ำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการสร้างฝายสำรับการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำที่ดี

วัฒนธรรม

[แก้]

ชาวตำบลหลุมข้าวมีวัฒนธรรมที่ดีที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายและสู่รุ่นลูกหลานโดยเฉพาะทางด้านภาษา ในตำบลหลุมข้าวมีชุมชนหลายชุมชนที่มีความแตกต่างกันทางด้านภาษา เช่น ภาษาพวนที่บ้านหลุมข้าว ภาษาลาวที่บ้านพรหมทินใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่และความเชื่อสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายอย่างเช่น ประเพณีกำฟ้า ประเพณีแห่นางแมว นางกวัก บูชาผีปูผีย่า สารทพวนและสารทลาวอีกด้วย

เขตการปกครอง

[แก้]

ตำบลหลุมข้าวมีเขตการปกครองทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่

ประชากร

[แก้]

จากการสำรวจเกี่ยวกับจำนวนประชากรในเขตตำบลหลุมข้าวทุกหมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น 3,484 และ 994 หลังคาเรือน[1]

อาชีพ

[แก้]
  • อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม อาชีพหลักคิดเป็นร้อยละ 79.5 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ ปลูกข้าว พืชผัก และยังมีประชากรบางส่วนที่ฐานะค่อนข้างยากจนไม่มีที่ดิน
  • อาชีพเสริมคือ เจียระไนพลอย ทอผ้ามัดหมี่

การศึกษา

[แก้]

ตำบลหลุมข้าวให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนเป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมกีฬาตำบล และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น

ศาสนา

[แก้]

ประชาชนในตำบลหลุมข้าวนับถือพุทธศาสนา โดยในแต่ละหมู่บ้านจะมีวัดเป็นของตนเอง (ยกเว้นบ้านวังเวิน)

สถานที่สำคัญ

[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยว

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/xstat/pop51_1.html 2552. สืบค้น 8 สิงหาคม 2552.