องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คำขวัญ: 
พระพุทธรูปทองคำล้ำค่า ชมถ้ำป่าพญากุญชร เรืองขจรผ้าทอพื้นเมือง ลือเลื่องประเพณีอันดีงาม ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร ไม้กวาด,ลำไย,ข้าวกล้อง นำร่องเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงอารยธรรมล้านนา
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุโขทัย
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
การปกครอง
 • นายกสมบูรณ์ ฝั้นสกุล
พื้นที่
 • ทั้งหมด84.77 ตร.กม. (32.73 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)
 • ทั้งหมด6,415 คน
 • ความหนาแน่น75.67 คน/ตร.กม. (196.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06640903
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่99 หมู่ที่8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
โทรศัพท์055 601 034
โทรสาร055 659 027
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม [1] เป็นหน่วยงานการปกครอง ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2460 ก่อตั้ง บ้านค่าชุม ปัจจุบันคือ บ้านท่าชุม
 • 28 ตุลาคม พ.ศ. 2479 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2479 แยกหมู่บ้านรวม 11 หมู่บ้านของตำบลนาทุ่ง อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก ตั้งเป็นตำบลทุ่งเสลี่ยม ขึ้นกับอำเภอวังไม้ขอน (ราชกิจจานุเบกษา เล่น 53 หน้า 2012 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2479)
 • 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หน้า 48 เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ราชกิจจานุเบกษา 30 มกราคม 2539)
 • พ.ศ. 2545 บ้านโซกม่วง หมู่ที่ 12 แยกออกจาก บ้านวังธาร หมู่ที่ 4

ภูมิศาสตร์[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านเต็มพื้นที่จำนวน 5 หมู่บ้าน และที่มีพื้นที่บางส่วนเป็น 6 หมู่บ้าน จำแนกได้ดังนี้

 1. หมู่ที่ 2 บ้านท่าชุม(บางส่วน)
 2. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเสลี่ยม(บางส่วน)
 3. หมู่ที่ 4 บ้านวังธาร(บางส่วน)
 4. หมู่ที่ 5 บ้านเทพนม(บางส่วน)
 5. หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ
 6. หมู่ที่ 7 บ้านเด่นดีหมี(บางส่วน)
 7. หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองนา(บางส่วน)
 8. หมู่ที่ 10 บ้านน้ำดิบ
 9. หมู่ที่ 11 บ้านรุกขมูล
 10. หมู่ที่ 12 บ้านโซกม่วง
 11. หมู่ที่ 13 บ้านภูแก้ว

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,415 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,236 ครัวเรือน

เศรษฐกิจ[แก้]

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ปลูกถั่วเหลือง ปลูกข้าวโพด ปลูกมะม่วง ปลูกลำไย ปศุสัตว์ นอกจากนั้น รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย สวนยางพารา

สินค้า[แก้]

 • ไม้กวาดทางมะพร้าว

โรงงาน[แก้]

 • เครื่องดื่มน้ำตราเอเอ

การคมนาคม[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารน้ำทิพย์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซกม่วง
 • วัดพิพัฒน์มงคล
 • วัดป่าชนะสงคราม
 • ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
 • โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

อ้างอิง[แก้]