ตำบลจรเข้สามพัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°21′37″N 99°53′06″E / 14.36028°N 99.88500°E / 14.36028; 99.88500

ตำบลจรเข้สามพัน
Chorakhe Sam Phan Subdistrict Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของตำบลจรเข้สามพัน
ตรา
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายประนอม ปทุมสูติ (4 สมัย)
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 88 ตร.กม. (34 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2558)
 • ทั้งหมด 13,181
 • ความหนาแน่น 150 คน/ตร.กม. (390 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์ [1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538[1] ต่อมาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ทองมีมติให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวนประชากร 13,181 คน โดยเป็นเพศชาย 6,282 คน เพศหญิง 6,899 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,489 ครัวเรือน[2]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2538 ที่ได้มีการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน ยังไม่มีที่ทำการเป็นของตนเอง โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 เป็นที่ทำการชั่วคราว มีผู้บริหารคนแรก คือ นายจรูญ บุญมี ซึ่งเป็นกำนันตำบล จรเข้สามพัน ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน โดยตำแหน่ง ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการก่อตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน ติดกับถนนมาลัยแมน ในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายจากอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นที่ทำการชั่วคราว เข้าไปปฏิบัติงานในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันแห่งใหม่ จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลจรเข้สามพันโดยมี นายประนอม ปทุมสูติ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก

ภูมิศาสตร์[แก้]

ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลตำบลตลาดเขต อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

การปกครอง[แก้]

เทศบาลจรเข้สามพัน แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่สมนึกปทุมสูติ
หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ปทุมสูติ
หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่วุฒิพงศ์ เอี่ยมใจดี
หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่อัมพรอาจคงหาญ
หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน ผู้ปกครอง คือ กำนันบุญรอด ภมรพล
หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่จุฬา เอี่ยมใจดี
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบอน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ธนกร เพชรธำมรงค์
หมู่ที่ 8 บ้านเขาชานหมาก ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ชวน ปทุมสูติ
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ผดุงศักดิ์ ปทุมสูติ
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งยายฟัก ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่สำรวย ลิ้มสุวรรณ
หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์ ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่อาทิตย์ ทองคำ
หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ ยารัมย์
หมู่ที่ 13 บ้านปทุมทอง ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ภาคภูมิปทุมสูติ
หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่บุญเชิด กองม่วง
หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่พิภพ เพชรดำดี
  1. มติกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ 1781
  2. กรมการปกครอง พ.ศ. 2558