ซาร์อีวัน ชิชมันแห่งบัลแกเรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อีวัน ชิชมัน
ซาร์แห่งบัลแกเรีย
ครองราชย์17 กุมภาพันธ์ 1371 – 3 มิถุนายน 1395
ก่อนหน้าซาร์อีวัน อาแลกซันเดอร์แห่งบัลแกเรีย
ถัดไปซาร์อีวัน สรัตซีมีร์แห่งบัลแกเรีย
ประสูติ1350/51
สวรรคต3 มิถุนายน 1395
นีกอปอล บัลแกเรีย
คู่อภิเษกคีรา มาเรีย
ดรากานาแห่งเซอร์เบีย
ราชสกุลสรัตซีมีร์
พระราชบิดาซาร์อีวัน อาแลกซันเดอร์แห่งบัลแกเรีย
พระราชมารดาซารา (แตออดอรา)

ซาร์อีวัน ชิชมัน (บัลแกเรีย: Иван Шишман) เป็นซาร์แห่งบัลแกเรียในเตอร์โนโว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1371 - 1395 อำนาจของพระองค์ครอบคลุมเพียงแค่บริเวณตอนกลางของจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2เท่านั้น หลังจากจบรัชสมัยของพระราชบิดาของพระองค์ พื้นที่ของจักรวรรดิบัลแกเรียถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ โดยอีกส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของซาร์อีวัน สรัตซีมีร์ ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดา พระองค์ทรงพยายามอย่างมากที่จะต่อต้านการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมัน แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ โดยพระองค์ถูกปลงพระชนม์โดยจักรวรรดิออตโตมัน ด้วยการลวงพระองค์มาเจรจาที่นิโคปอล

แหล่งข้อมูล[แก้]

  • Андреев, Йордан (Jordan Andreev); Лалков, Милчо (Milcho Lalkov) (1996). Българските ханове и царе [The Bulgarian Khans and Tsars] (ภาษาบัลแกเรีย). Велико Търново (Veliko Tarnovo): Абагар (Abagar). ISBN 954-427-216-X.
  • Bogdan, Ioan (1966). Contribuţii la istoriografia bulgară şi sârbă în Scrieri alese [Contributions from the Bulgarian and Serbian Historiography in Selected Writings] (ภาษาโรมาเนีย). Bucharest: Anubis.
  • Божилов, Иван (Ivan Bozhilov); Гюзелев, Васил (Vasil Gyuzelev) (1999). История на средновековна България VII-XIV век (History of Medieval Bulgaria 7th–14th Centuries) (ภาษาบัลแกเรีย). София (Sofia): Анубис (Anubis). ISBN 954-426-204-0.
  • Делев, Петър (Petar Delev); และคณะ (1996). "19. България при цар Иван Александър (Bulgaria under Emperor Ivan Alexander)". История и цивилизация за 11 клас [History and Civilization for 11th Grade] (ภาษาบัลแกเรีย). Труд, Сирма (Trud, Sirma). ISBN 954-439-701-9. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 December 2012.
  • Fine, J. (1987). The Late Medieval Balkans, A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. The University of Michigan Press. ISBN 0-472-10079-3.
  • Георгиева, Цветана (Tsvetana Georgieva); Генчев, Николай (Nikolay Genchev) (1999). История на България XV-XIX век (History of Bulgaria 15th-19th Centuries) (ภาษาบัลแกเรีย). София (Sofia): Анубис (Anubis). ISBN 954-426-205-9.
  • Kazhdan, A.; และคณะ (1991). "Volume I". The Oxford Dictionary of Byzantium. New York, Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-504652-8.
  • Иречек, Константин (Konstantin Jireček) (1978). "XXIII Завладяване на България от турците (Conquest of Bulgaria by the Turks)". ใน Петър Петров (Petar Petrov) (บ.ก.). История на българите с поправки и добавки от самия автор (History of the Bulgarians with corrections and additions by the author) (ภาษาบัลแกเรีย). София (Sofia): Издателство Наука и изкуство.
  • Златарски, Васил (Vasil Zlatarski) (2005). България през XIV-XV век (Bulgaria during the 14th and 15th Centuries) (ภาษาบัลแกเรีย). Изток–Запад (Anubis). ISBN 954-321-172-8.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า ซาร์อีวัน ชิชมันแห่งบัลแกเรีย ถัดไป
ซาร์อีวัน อาแลกซันเดอร์แห่งบัลแกเรีย
ซาร์แห่งบัลแกเรีย
(ราชวงศ์สรัตซีมีร์)

(ค.ศ. 1371 - 1395)
ซาร์อีวัน สรัตซีมีร์แห่งบัลแกเรีย