จุดคอนซายคลิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จุดคอนซายคลิก (อังกฤษ: Concyclic Points) หรือ โคซายคลิก (อังกฤษ: Cocyclic Points) เป็นคำเรียกชุดของจุดทางเรขาคณิต ซึ่งประกอบอยู่ในวงกลม ทุกจุดคอนซายคลิกจะมีระยะห่างจากศูนย์กลางของวงกลมเท่ากัน จุดสามจุดบนระนาบที่ไม่ตกลงบนเส้นตรงทั้งหมดคือ คอนซายคลิก และอาจมีอย่างน้อยสี่จุดในระนาบนั้นที่ไม่จำเป็นต้องเป็น คอนซายคลิก

เส้นตั้งฉากที่จุดแบ่งครึ่งของคอร์ดตัดกันที่จุดศูนย์กลาง

เส้นแบ่งครึ่งมุม[แก้]

โดยทั่วไป วงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง O ที่มีจจุด P และ Q บนเส้นรอบวง ดังนั้น OP และ OQ จึงมีระยะทางเท่ากัน ดังนั้น O ต้องอยู่บนเส้นตั้งฉากของจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง PQ[1] สำหรับ n จุดที่แตกต่างกันมีเส้นตั้งฉากที่จุดกึ่งกลาง เส้น และเงื่อนไขคือจะเส้นตั้งฉากเหล่านั้นตัดกันที่จุดศูนย์กลาง O

รูปหลายเหลี่ยมแนบวงกลม[แก้]

รูปสามเหลี่ยม[แก้]

จุดยอดของสามเหลี่ยมทุกรูปภายในวงกลม (ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนบางคนจึงกำหนด "concyclic" เฉพาะในบริบทของจุดสี่จุดขึ้นไปในวงกลม)[2] วงกลมที่มีจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมเรียกว่า วงกลมที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยรูปสามเหลี่ยม ชุดของจุดอื่น ๆ ที่กำหนดจากรูปสามเหลี่ยมนั้นมีหลายรูปแบบเช่นกัน โดยมีวงกลมที่ต่างกัน

รัศมีของวงกลมที่อยู่ในชุดของจุดนั้นสามารถหาได้โดยโดย กำหนดรัศมีของวงกลมที่ล้อมรอบสามเหลี่ยมใด ๆ ที่มีจุดยอดสามจุดใด ๆ หากระยะทางในแนวดิ่งของสามคู่ของสามจุดคือ a, b และ c แล้วรัศมีของวงกลมจะเป็น

สมการของวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม ค่าของความยาวของรัศมีและพิกัดของศูนย์กลางของวงกลมในแง่ของพิกัดคาร์ทีเซียนของจุดยอดจะได้จากสมการนี้

รูปสี่เหลี่ยม[แก้]

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD ที่มีจุดยอด concyclic เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมแนบวงกลม จะเกิดขึ้นถ้าหาก ซึ่งเป็นความจริงถ้าหากว่ามุมตรงข้ามในรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้ 180 องศา [3] รูปสี่เหลี่ยมแนบวงกลมนี้มีด้านต่อเนื่องกันคือ a, b, c, d และ ครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูป = (a + b + c + d) / 2 ซึ่งถูกเส้นรอบวงกำหนดโดย

โดยทฤษฎีของปโตเลมีถ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะถูกกำหนดโดยระยะทางคู่ระหว่างสี่จุดยอด A, B, C และ D ตามลำดับแล้วมันจะเป็นวงกลม

อ้างอิง[แก้]

  1. Libeskind, Shlomo (2008), Euclidean and Transformational Geometry: A Deductive Inquiry, Jones & Bartlett Learning, p. 21, ISBN 9780763743666/
  2. Elliott, John (1902), Elementary Geometry, Swan Sonnenschein & co., p. 126.
  3. Pedoe, Dan (1997), Circles: A Mathematical View, MAA Spectrum (2nd ed.), Cambridge University Press, p. xxii, ISBN 9780883855188.