ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยโทรอนโต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หอประชุม
อาคารหลักของวิทยาลัยวิกตอเรียภายในมหาวิทยาลัยโทรอนโต

มหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto - U of T) เป็นมหาวิทยาลัยในเครือของรัฐบาลแคนาดา ตั้งอยู่ในรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยคือ เซนต์จอร์จ ตั้งในใจกลางเมืองโทรอนโตซึ่งล้อมรอบไปด้วยอุทยานควีนส์ปาร์กและรัฐสภาออนแทรีโอ วิทยาเขตอีก 2 แห่งคือมหาวิทยาลัยโทรอนโตสการ์โบโร (UTSC) และมหาวิทยาลัยโทรอนโตมิสซิสซอกา (UTM) ซึ่งเรียกกันไม่เป็นทางการว่า "วิทยาเขตอีรินเดล" ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของปริมลฑลโทรอนโตตามลำดับ

จัดตั้งโดย จอห์น สแทรชาน เพื่อให้เป็นคิงส์คอลเลจโดยได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อ ค.ศ. 1828 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยโทรอนโต เมื่อ ค.ศ. 1850 หลังจากการตัดความสัมพันธ์กับคริสตจักรแห่งอังกฤษ (Church of England - นิกายที่ไม่นับถือพระสันตปาปา) เพื่อเป็นสถาบันนอกคริสตจักร ในปี ค.ศ. 1853 ได้จัดตั้งยูนิเวอร์ซิตีคอลเลจขึ้นเป็นวิทยาลัยในสังกัด และในเวลาต่อมามีทรินีตีคอลเลจ วิทยาลัยวิกตอเรีย และวิทยาลัยเซนต์มีคาเอล เข้ามาร่วมสังกัดด้วย

มหาวิทยาลัยโทรอนโตได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในแคนาดา ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2021 ไทมส์ไฮเออร์เอดยูเคชันซัปพลีเมนต์ได้จัดมหาวิทยาลัยโทรอนโตให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในแคนาดา และอันดับที่ 18 ของโลก ในการจัดอันดับของยูเอสนิวส์แอนด์เวิลด์รีพอร์ต มหาวิทยาลัยโทรอนโตก็ได้จัดให้อยู่ในอันดับ 1 ในแคนาดา และอันดับที่ 17 ของโลก ในการจัดอับดับอื่น ๆ มหาวิทยาลัยโทรอนโตก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก งานวิจัยของมหาวิทยาลัยโทรอนโตได้ทำให้เกิดเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หลอดลมเทียม การปลูกถ่ายปอดซีกเดียว การปลูกถ่ายเส้นประสาท ตับอ่อนเทียม เลเซอร์เคมี ชุดบินอวกาศ กล้องจุลทัศน์อีเล็กตรอนที่ใช้งานได้เครื่องแรก การโคลนที-เซลล์ครั้งแรกและการสกัดอินซูลิน

การบริหาร[แก้]

มหาวิทยาลัยโทรอนโตใช้วิธีการบริหารแบบกระจายอำนาจมาเป็นเวลานานแล้ว โดยกระจายอำนาจไประหว่างส่วนกลาง คณะวิชา วทยาลัยและวิทยาเขตต่างๆ แต่ละวิทยาเขตมีอำนาจการบริหารเป็นเอกเทศภายในองค์กรรวมของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ให้ปริญญา พระราชบัญญัติ ค.ศ. 1828 ได้ให้พื้นฐานในการบริหารไว้แล้ว มีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1850 เพื่อแยกคิงส์คอลเลจออกจากศาสนจักร ในปี ค.ศ. 1853 จึงได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยโทรอนโต มีการปรับปรุงแก้ไข 5 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อ ค.ศ. 1970 และมีระบบสภาเดียวที่ส่วนกลาง สภามีสมาชิก 50 คนจากคณะวิชาต่างๆ และหน่วยบริหาร

นายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นประมุขสูงสุดที่ทำหน้าที่เพียงงานพิธีการ ส่วนมากมาจากรองผู้ว่าการรัฐ นายกรัฐมนตรีหรือทูตที่เลือกจากศิษย์เก่าทุกๆ 3 ปี อธิการบดีแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยจัดที่พักเป็นทางการให้ผู้บริหารด้วย

วิชาการ[แก้]

มหาวิทยาลัยโทรอนโต มีหลักสูตรปริญญาเอก 75 หลักสูตร คณะวิชาเปิดสอนวิชาชีพ 14 คณะ มีนักศึกษานานาชาติ 6,000 คน เท่ากับร้อยละ 9 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลอยู่ในสังกัดจำนวน 10 คน ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับชาติมากกว่า 1 ใน 4 ของรางวัลทั้งหมดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แม้จำนวนรวมศาสตราจารย์จะมีเพียงร้อยละ 7 ของประเทศแคนาดา

เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยมีมากกว่า 37,400 ล้านบาท และมีเงินสำหรับการวิจัยสนับสนุนการวิจัยอีก 17,580 ล้านบาท มหาวิทยาลัยมีบริษัทในเครือเกือบ 100 แห่ง โดยมีพนักงานบริษัทรวมมากกว่า 2,000 คน และทำเงินรายได้ปีละ 27,000 ล้านบาทต่อปี มหาวิทยาลัยเองเป็นผู้จางงานรายใหญ่ลำดับที่ 15 ของปริมลฑลโทรอนโต

มหาวิทยาลัยโทรอนโตตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากกว่ามหาวิทยาลัยใดๆ ในอเมริกาเหนือ ยกเว้นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ห้องสมุด[แก้]

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโทรอนโตเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาห้องสมุดวิชาการและใหญ่เป็นที่ 3 ในอเมิกาเหนือรองจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยเยล โดยมีหนังสือแบบรูปเล่ม 10.3 ล้านเล่ม ในรูปย่อไมโครฟิล์มหรืออีเล็กทรอนิกส์ 5.3 ล้านเล่ม และมีที่สะสมไว้อีก 1.8 ล้านรายการ หอสมุดโรบาร์ท สูง 14 ชั้น เป็นห้องสมุดหลักด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอาคารหลังนี้ยังมี "ห้องสมุดหนังสือหายากทอมัส ฟิชเชอร์" มี ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์เกอร์สไตน์ ซึ่งถือเป็นเรือธงของหอสมุดนี้ที่สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยมีระบบกรุอินเทอร์เน็ตที่สามารถดิจิไทซ์หนังสือในห้องสมุดออนไลน์ได้

บุคคลสำคัญ[แก้]

External links[แก้]