มหาวิทยาลัยโทรอนโต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หอประชุม
อาคารหลักของมหาวิทยาลัยวิกตอเรียภายมหาวิทยาลัยโทรอโต

มหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto - U of T) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ในออนทาริโอ ประทศแคนาดา วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยคือ เซนต์จอร์จ ตั้งในใจกลางเมืองโทรอนโตซึ่งล้อมรอบไปด้วยอุทยานควีนส์ปาร์กและรัฐสภาออนทาริโอ วิทยาเขตอีก 2 แห่งคือมหาวิทยาลัยโทรอนโต สการ์โบโร (UTSC) และมหาวิทยาลัยโทรอนโตมิสซิทซูกา (UTM) ซึ่งเรียกกันไม่เป็นทางการว่า "วิทยาเขตอีรินเดล" ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของปริมลฑลโทรอนโตตามลำดับ

จัดตั้งโดย จอห์น สแทรชาน เพื่อให้เป็นคิงส์คอลเลจโดยได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อ พ.ศ. 2370 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยโทรอนโต เมื่อ พ.ศ. 2392 หลังจากการตัดความสัมพันธ์กับนิกายอังกฤษ (Church of Enland - นิกายที่ไม่นับถือพระสันตปาปา) เพื่อเป็นสถาบันนอกศาสนจักร ในปี พ.ศ. 2396 ได้จัดตั้งยูนิเวอร์ซิตีคอลเลจขึ้นเป็นวิทยาลัยในสังกัด และในเวลาต่อมามีทรินีตีคอลเลจ มหาวิทยาลัยวิกตอเรียและวิทยาลัยเซนจ์มิเชล เข้ามาร่วมสังกัดด้วย

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยวารสารนิวสวีคอินเทอเนชันแนล เมื่อ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยโทรอนโตได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในแคนาดา และลำดับ 18 ของโลก อันดับที่ 5 ของมหาวทยาลัยนอกสหรัฐฯ การจัดอับดับอื่นๆ ให้มหาวิทยาลัยโทรอนโตอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยนี้ได้ทำให้เกิดเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หลอดลมเทียม การปลูกถ่ายปอดซีกเดียว การปลูกถ่ายเส้นประสาท ตับอ่นเทียม เลเซอร์เคมี ชุดบินอวกาศ กล้องจุลทัศน์อีเล็กตรอนที่ใช้งานได้เครื่องแรก การโคลน ที-เซลล์ ครั้งแรกและการสะกัดอินซูลิน


การบริหาร[แก้]

มหาวิทยาลัยโทรอนโตใช้วิธีการบริหารแบบกระจายอำนาจมาเป็นเวลานานแล้ว โดยกระจายอำนาจไประหว่างส่วนกลาง คณะวิชา วทยาลัยและวิทยาเขตต่างๆ แต่ละวิทยาเขตมีอำนาจการบริหารเป็นเอกเทศภายในองค์กรรวมของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ให้ปริญญา พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2370 ได้ให้พื้นฐานในการบริหารไว้แล้ว มีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2392 เพื่อแยกคิงส์คอลเลจออกจากศาสนจักร ในปี พ.ศ. 2396 จึงได้มีพระราชบัญญัคิมหาวิทยาลัยโทรอนโต มีการปรับปรุงแก้ไข 5 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2513 และมีระบบสภาเดียวที่ส่วนกลาง สภามีสมาชิก 50 คนจากคณะวิชาต่างๆ และหน่วยบริหาร

นายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นประมุขสูงสุดที่ทำหน้าที่เพียงงานพิธีการ ส่วนมากมาจากรองผู้ว่าการรัฐ นายกรัฐมนตรีหรือทูตที่เลือกจากศิษย์เก่าทุกๆ 3 ปี อธิการบดีแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยจัดที่พักเป็นทางการให้ผู้บริหารด้วย


วิชาการ[แก้]

มหาวิทยาลัยโทรอนโต มีหลักสูตรปริญญาเอก 75 หลักสูตร คณะวิชาเปิดสอนวิชาชีพ 14 คณะ มีนักศึกษานานาชาติ 6,000 คน เท่ากับร้อยละ 9 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลอยู่ในสังกัดจำนวน 8 คน ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับชาติมากกว่า 1 ใน 4 ของรางวัลทั้งหมดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แม้จำนวนรวมศาสตราจารย์จะมีเพียงร้อยละ 7 ของประเทศแคนาดา

เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยมีมากกว่า 37,400 ล้านบาท และมีเงินสำหรับการวิจัยสนับสนุนการวิจัยอีก 17,580 ล้านบาท มหาวิทยาลัยมีบริษัทในเครือเกือบ 100 แห่ง โดยมีพนักงานบริษัทรวมมากกว่า 2,000 คน และทำเงินรายได้ปีละ 27,000 ล้านบาทต่อปี มหาวิทยาลัยเองเป็นผู้จางงานรายใหญ่ลำดับที่ 15 ของปริมลฑลโทรอนโต

มหาวิทยาลัยโทรอนโตตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากกว่ามหาวิทยาลัยใดๆ ใน อเมริการเหนือ ยกเว้นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ห้องสมุด[แก้]

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโทรอนโตเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาห้องสมุดวิชาการและใหญ่เป็นที่ 3 ในอเมิกาเหนือรองจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเยล โดยมีหนังสือแบบรูปเล่ม 10.3 ล้านเล่ม ในรูปย่อไมโครฟิล์มหรืออีเล็กทรอนิกส์ 5.3 ล้านเล่ม และมีที่สะสมไว้อีก 1.8 ล้านรายการ หอสมุดโรบาร์ท สูง 14 ชั้น เป็นห้องสมุดหลักด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอาคารหลังนี้ยังมี "ห้องสมุดหนังสือหายากทอมัส ฟิชเชอร์" มี ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์เกอร์สไตน์ ซึ่งถือเป็นเรือธงของหอสมุดนี้ที่สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยมีระบบกรุอินเทอร์เน็ตที่สามารถดิจิไทซ์หนังสือในห้องสมุดออนไลน์ได้

External links[แก้]