ข้ามไปเนื้อหา

คู่กรด-เบส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตามทฤษฎีของโยฮันน์ นิโคเลาส์ เบรินสเตดและทอมัส มาร์ติน ลาวรี หรือทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี (Brønsted-Lowry) ที่ระบุไว้ว่าคู่กรด-เบส (อังกฤษ: Conjugate acid-base pair) คือสารประกอบสองตัว โดยตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นกรดในปฏิกิริยาไปข้างหน้า กับสารที่ทำหน้าที่เป็นเบสในปฏิกิริยาย้อนกลับ หรือในทางกลับกัน โดยสารที่เป็นคู่กรด-เบสกันจะมีจำนวนโปรตอนต่างกันอยู่ 1 โปรตอน และสารที่เป็นคู่กรดจะมีโปรตอน (H+) มากกว่าสารที่เป็นคู่เบส

ตัวอย่างคู่กรด-เบส[แก้]

กรด เบส
HCl กรดไฮโดรคลอริก Cl คลอไรด์ไอออน
H2SO4 กรดซัลฟิวริก HSO4 ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน
HNO3 กรดไนตริก NO3 ไนเตรตไอออน
H3O+ ไฮโดรเนียมไอออน H2O น้ำ
HSO4 ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน SO42− ซัลเฟตไอออน
H3PO4 กรดฟอสฟอริก H2PO4 ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน
HC2H3O2 กรดน้ำส้ม C2H3O2 แอซิเตตไอออน
H2CO3 กรดคาร์บอนิก HCO3 ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน
H2S กรดไฮโดรซัลฟิวริก HS ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอออน
H2PO4 ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน HPO42− ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน
NH4+ แอมโมเนียมไอออน NH3 แอมโมเนีย
HCO3 ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน หรือไบคาร์บอเนตไอออน CO32− คาร์บอเนตไอออน
HPO42− ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน PO43− ฟอสเฟตไอออน
H2O น้ำ (เป็นกลาง, มีค่า pH = 7) OH ไฮดรอกไซด์ไอออน
HFSbF5 กรดฟลูออโรแอนติโมนิก SbF5 แอนติโมนีเพนตะฟลูออไรด์ไอออน